Ontwikkelingssamenwerking vanuit de ruimte

Samengesteld satellietbeeld van de continenten Europa en Afrika
9 augustus 2013

De Nederlandse overheid heeft 10 miljoen euro beschikbaar gemaakt voor de aanbesteding van een Geodata for Agriculture and Water (G4AW) Faciliteit. Grootschalige, vraaggestuurde en op satellietgegevens gebaseerde informatieketens moeten zorgen voor armoedebestrijding en het verbeteren van de oogsten in ontwikkelingslanden.

De G4AW-faciliteit heeft als doel het verstrekken van informatiediensten aan (kleinschalige) voedselproducenten in G4AW-partnerlanden die leiden tot verbetering van duurzame voedselproductie en/of effectiever gebruik van de grondstoffen voor de voedselproductie (water, meststoffen, zaden, pesticiden, enz.) en/of inkomensverbetering. Hiermee wordt armoede bestreden, zelfredzaamheid van mensen vergroot en duurzame economische groei gestimuleerd in de ontvangende G4AW-partnerlanden.

Het Ministerie van Buitenlandse Zaken wil met de G4AW-faciliteit de vorming van samenwerkingsverbanden (private sector, overheid, NGO's, onderzoeksinstituten) stimuleren die moeten resulteren in betrouwbare en toegankelijke informatieketens. Het Netherlands Space Office voert de G4AW-faciliteit uit in opdracht van het Ministerie van Buitenlandse Zaken.

Voor wie?

De onlangs gelanceerde ESA-satelliet Proba-V brengt de wereldwijde vegetatie gedetailleerd in kaart

Deelname aan G4AW staat open voor publieke instellingen, bedrijven, NGO's en kennisinstellingen in een samenwerkingsverband die bestaan uit: minimaal een in Nederland gevestigde organisatie, als subsidieaanvrager, niet zijnde Nederlandse rijksoverheid; minimaal twee organisaties uit het G4AW-partnerland waarvan tenminste één private partij en een publieke instantie, en eventueel aangevuld met publieke en/of private organisaties uit andere landen. Het samenwerkingsverband staat in direct contact met de doelgroep (eindgebruiker van de voorgestelde informatiedienst) of met vertegenwoordiger(s) van deze doelgroep. De gehele informatieketen van satellietdata tot dienstverlening aan de voedselproducent dient te worden overbrugd door werkzaamheden van het samenwerkingsverband.

De subsidieaanvraag betreft activiteiten in minimaal één van de volgende landen G4AW-partnerlanden: Bangladesh, Benin, Burundi, Colombia, Ethiopië, Ghana, Indonesië, Kenia, Mali, Mozambique, Oeganda, Rwanda, Vietnam, Zuid-Afrika, Zuid-Soedan.

De informatiediensten zullen voedselproducenten voorzien van tijdige, accurate en begrijpelijke satellietgebaseerde informatie, adviezen en / of (financiële) producten, waardoor voedselproducenten de juiste beslissingen kunnen nemen in het onderhouden en verbeteren van hun voedselproductie en levensonderhoud.

Een belangrijk aspect bij het verbeteren en verhogen van duurzame voedselproductie en efficiënter watergebruik is het verstrekken van relevante informatie aan (kleinschalige) voedselproducenten (boeren, veehouders, vissers) en andere actoren in de ontwikkelingslanden. Binnen deze context bieden satellieten objectieve, tijdige en snelle gegevens die, eenmaal bewerkt, kunnen worden gebruikt voor vraaggerichte landbouwadviezen, resulterend in hogere gewasopbrengsten, efficiënter watergebruik, vroegtijdige waarschuwingen voor droogte / overstromingen / ziektes, financiële producten (micro-verzekeringen), etc. Samen met de snelle toename in gebruik van mobiele telefoons in ontwikkelingslanden, kunnen miljoenen voedselproducenten in afgelegen gebieden worden bereikt met relevante agrometeorologische informatiediensten.

Indieningtermijn

De indieningtermijn van de G4AW-call van 2013-2014 is donderdag 31 oktober 2013 voor het Adviesverzoek (verplicht) en vrijdag 28 maart 2014 voor de Subsidieaanvraag. Kijk voor meer informatie op de Engelstalige pagina van de G4AW-faciliteit.

Copyright 2000 - 2018 © European Space Agency. All rights reserved.