Prins Willem-Alexander bezoekt CryoSat meetcampagne in Groenland

Z.K.H. Prins Willem-Alexander bezoekt Groenland
11 mei 2011

Het CryoSat-team dat ijsmetingen doet in Groenland werd afgelopen week vereerd met een bezoek van een Nederlandse delegatie met onder meer Z.K.H. Prins Willem-Alexander. Het bezoek was onderdeel van een rondreis die inzicht geeft in klimaatverandering in de poolgebieden en de gevolgen die dat heeft voor de aarde.

Prins Willem-Alexander werd door het Wereld Natuur Fonds uitgenodigd om naar Groenland te komen. De delegatie bestond verder uit Johan van de Gronden, directeur van WNF Nederland, Robbert Dijkgraaf, president van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen, Erik Oostwegel, bestuurslid bij Royal Haskoning en Nederlandse klimaatonderzoekers. Tijdens de zesdaagse reis leerde het gezelschap het poolgebied en het werk van de wetenschappers in het veld kennen.

Campagne

Edge of the Greenland ice sheet
Groenland

Wetenschappers doen op dit moment nauwkeurige ijs- en sneeuwmetingen op Groenland. Met de metingen kunnen ze de gegevens van de aardobservatiesatelliet CryoSat valideren. De wetenschappelijke campagne was een uitgelezen moment voor de delegatie om meer te weten te komen over ESA’s CryoSat ijsmissie. En hoe die missie antwoord geeft op vragen als: hoe snel smelt de Groenlandse ijskap? En: wat draagt dit bij aan de mondiale zeespiegelstijging? Omdat een groot deel van Nederland onder de zeespiegel ligt, is juist hier grote interesse in de uitkomsten.

ESA's ice mission
Cryosat

Johan van de Gronden: ‘De verandering van het poolijs is een belangrijke indicator voor klimaatverandering. Het is essentieel voor Nederland en voor de hele wereld om dit te weten. Door de veranderingen te monitoren kunnen we wetenschappelijk aantonen wat er gebeurt. En daarop onze strategie voor de toekomst baseren.’

Klimaatverandering

Collecting precise elevation data
Data meten

ESA’s CryoSat missie wed gelanceerd in april 2010. De satelliet brengt nauwkeuriger dan ooit ijsdiktes in kaart rond de polen. De gegevens bieden inzicht in de verandering van deze kritische regio voor het wereldwijde klimaat.

De huidige wetenschappelijke campagne op Groenland is begin april gestart met experimenten op Devon Island en Alert in Noord-Canada, de Baltische Zee, Svalbard, Fram Strait en centraal Groenland. De grondmetingen worden vergeleken met de data van CryoSat om zo de best mogelijke kaarten te krijgen van de veranderingen in de ijskap.

Radar

Twin Otter carrying ASIRAS
Twin Otter met het radarinstrument ASIRAS

De campagne omvat wetenschappers van vele organisaties die werken in temperaturen kouder dan dertig graden onder nul. Ze meten sneeuw, landijs en zee-ijs vanaf de grond en vanuit de lucht, terwijl CryoSat hetzelfde doet vanuit de ruimte.
De meeste van de metingen uit de lucht worden gedaan door een Twin Otter met het radarinstrument ASIRAS. Deze radar simuleert het meetinstrument aan boord van CryoSat. Zo kunnen de gegevens van twee verschillende bronnen makkelijk worden vergeleken. Daarnaast heeft NASA verschillende metingen verricht voor ESA met haar IceBridge campagne, waarbij ook poolijs werd onderzocht.

Strenge kou

CryoSat validation camp
CryoSat meetcamp

De Prins van Oranje werd in Groenland opgewacht door Volker Liebig, ESA’s directeur Aardobservatie: ‘Het was een eer voor ESA om de CryoSat missie aan prins Willem-Alexander en de Nederlandse delegatie te presenteren. We konden vertellen over het belang van satellieten bij het monitoren van ons klimaat.’
‘Door ons bezoek aan de wetenschappers op het ijs konden we laten zien hoe CryoSat vanuit de ruimte gegevens verzamelt. Ook konden we laten zien hoe mensen op de grond en in de lucht de strenge kou trotseren om te zorgen dat we informatie kunnen verzamelen over ijsdiktes met de hoogst mogelijke nauwkeurigheid.’

Copyright 2000 - 2018 © European Space Agency. All rights reserved.