Ruimtevaart in dienst van Europa

Edinburgh
Edinburgh
9 november 2001

Op 14 en 15 november komen in Edinburgh de ministers bijeen die verantwoordelijk zijn voor het ruimtevaartbeleid in de vijftien ESA-lidstaten en Canada. Zij gaan een beslissing nemen over van een toekomstige serie ruimtevaartprogramma's die noodzakelijk zijn om Europa vooraan te houden bij alle ruimtevaartactiviteiten.

Met de geopolitieke ontwikkelingen in Europa in het achterhoofd en met het toenemende besef dat ruimtevaart een instrument is waarmee de levensomstandigheden van Europese burgers kunnen worden verbeterd, streven ESA en de Europese Unie naar verdergaande samenwerking.

Tijdens de ministeriële bijeenkomst zal de Raad van Bestuur van ESA een voorstel indienen voor de periode 2002-2006. In het voorstel komen aan onder andere programma's voor aardobservatie aan bod, het bevorderen van de telecommunicatiemogelijkheden onder het programma ARTES (Advanced Research in Telecommunication Systems), de ontwikkeling en exploitatie van het internationale ruimtestation ISS, de verdere ontwikkeling van de Europese lanceerraket Ariane 5, de robot- en menselijke verkenning van het zonnestelsel (Aurora-programma) en het Galileo-systeem voor wereldwijde satellietnavigatie.

Galileo
Galileo

Galileo zal gaan bestaan uit 30 satellieten in een middelhoge aardbaan en een wereldwijd netwerk van volg- en grondstations. Een gebruiker met een ontvanger kan met behulp van de signalen van drie of vier van de Galileo-satellieten zijn positie op aarde tot op een paar meter nauwkeurig kunnen bepalen. Naar verwachting zullen ESA en de ministers besluiten tot de voortgang van het Galileo-project.

Het wetenschappelijk ruimte-onderzoek bevordert kennis en vormt daardoor de ruggengraat van ESA's programma's. Dankzij vele succesvolle projecten is ESA samen met NASA marktleider geworden in het wetenschappelijk ruimteonderzoek.

SMART-2
SMART-2

In het voorstel voor de periode 2002-2006 is budget opgenomen voor het in bedrijf houden van reeds gerealiseerde projecten als de Hubble Space Telescope, Ulysses, Cluster II, SOHO, Huygens/Cassini, XMM-Newton) en voor de voortgang van reeds goedgekeurde missies als Integral, Rosetta, Mars Express, Smart-1 en Herschel-Planck.

Nieuwe missies die zullen worden bestudeerd en mogelijk worden geselecteerd in de komende periode zijn de 'Cornerstone'-missies BepiColombo, GAIA and LISA, alsmede Smart-2 en de Solar Orbiter flexi-missie. Nieuwe missies die zijn goedgekeurd, maar die niet mogelijk zijn zonder verdere verhoging van het budget zijn Eddington, een 'reserve-missie', en andere flexi-missies. Het voorgestelde budget voor de wetenschappelijke programma's is echter lager dan gehoopt, onzeker of voorgestelde Mars Express bus re-use mission (2005) kan doorgaan en er vertragingen kunnen optreden bij missies als GAIA en de Solar Orbiter. Op de lange termijn is daardoor ook de introductie van Eddington (2008) in het wetenschappelijk programma onzeker.

DataGrid Logo
DataGrid

Andere onderwerpen die op de Ministeriele Conferentie aan de orde komen zijn het Technology Transfer Programme dat de verspreiding van ruimtevaarttechnologie in de Europese gemeenschap beoogd met als doel ze zo nodig aan te passen en te integreren in de markteconomie.

Onder het General Studies Programme valt het onderzoek van het ruimteweer, het afvalprobleem in de ruimte, onderzoek naar het gevaar voor inslagen op aarde van kometen en planetoïden, en het verkennen van de mogelijkheden 'the Grid'. The Grid is de toekomstige versie van het World Wide Web.

Copyright 2000 - 2018 © European Space Agency. All rights reserved.