Ruimtevaart: wat kunnen we nog meer?

50 jaar Nederlandse Vereniging voor Ruimtevaart
50 jaar Nederlandse Vereniging voor Ruimtevaart
13 december 2001

Op vrijdag 21 december is het vijftig jaar geleden dat de Nederlandse Vereniging voor Ruimtevaart (NVR) werd opgericht. Het jubileum wordt bij Space Expo in Noordwijk gevierd met het symposium ‘Ruimtevaart: wat kunnen we nog meer?’ Belangstellenden zijn van harte welkom.

De NVR ontstond in december 1951, dus nog vóór de lancering van de eerste satelliet (de Russische Spoetnik in 1957). Op dit moment telt de NVR een kleine duizend leden, werkzaam in bedrijfsleven en industrie of als ‘gebruiker’ van de diverse toepassingen van de ruimtevaart. De vereniging heeft daarnaast een groot aantal leden die zich vanuit hun studie of liefhebberij bij de ruimtevaart betrokken voelen.

De NVR is aangesloten bij de International Astronautical Federation (IAF) en stelt zich tot doel om over de nieuwste ontwikkelingen in de ruimtevaart informatie te verspreiden. In het tweemaandelijks tijdschrift ‘Ruimtevaart’ verschijnen artikelen over de meest uiteenlopende technische en wetenschappelijke onderwerpen.

Vaste rubrieken zijn het ‘Ruimtevaartjournaal’ en de ‘Webwijzer’. In deze laatste rubriek is niet alleen interessante informatie te vinden over ruimtevoertuigen, communicatiesatellieten, planeetonderzoek, astronomische satellieten en ruimtevaart in België, maar worden ook handreikingen gegeven om op Internet verder te zoeken naar nieuwe informatie over deze onderwerpen.

Naast het tijdschrift ontvangen de leden van de NVR ook zes keer per jaar een informatiebulletin, waarin de door de vereniging georganiseerde middaglezingen, avondlezingen en symposia worden aangekondigd.

Jubileumsymposium

Het jubileumsymposium vindt op vrijdag 21 december plaats bij Space Expo in Noordwijk. Het symposium vangt aan om 14.00 u. en duurt tot ongeveer 17.00 u. Na afloop is er een receptie. Aan de deelname aan het symposium zijn geen kosten verbonden. Vanwege zaalcapaciteit en planning van de receptie wordt aanmelding via het bureau van de NVR/Stichting de Koepel (Zonnenburg 2, 3512 NL Utrecht, tel. 030-2311360, e-mail dekoepel@ision.nl) zeer op prijs gesteld.

Programma

14.00 u. Welkom -- Ir. D. de Hoop (voorzitter NVR)

14.10 u. NVR 50 jaar jong -- Prof.ir. H. Wittenberg (emeritus hoogleraar lucht- en ruimtevaarttechniek, voormalig voorzitter en erelid NVR)

14.30 u. Intermezzo; benoeming NVR erelid

14.50 u. Verworvenheden in het Nederlandse ruimteonderzoek -- Prof.dr. ir. J.A.M. Bleeker (algemeen directeur SRON)

15.10 u. Perspectief voor de industrie in Europa -- Dr. Ir. B.M. Spee (voorzitter NISO)

15.30 u. Pauze

15.50 u. Ruimtevaart voor de bevordering van wetenschap en technologie -- Prof.dr. H. van der Laan (emeritus hoogleraar sterrenkunde, voormalig directeur-generaal ESA, auteur van het NWO/KNAW advies ‘Kennis, Kansen, Keuzen’)

16.30 u. Internationale en nationale beleidslijnen -- Dr. A.G.M. Driedonks (algemeen directeur NIVR)

16.50 u. Receptie en borrel

Copyright 2000 - 2018 © European Space Agency. All rights reserved.