Succesvol bezoek minister Verhagen aan ESTEC

14 december 2010

Minister Maxime Verhagen van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie bracht gisteren een bezoek aan ESA’s technisch centrum ESTEC in Noordwijk. Samen met andere vertegenwoordigers van de Nederlandse overheid, liet Verhagen zich door de ESA-directie en de Nederlandse industrie bijpraten over de ontwikkelingen in de Nederlandse en de internationale ruimtevaart.

Ruimtevaart is allang geen onderneming meer van individuele ruimtevaartnaties. De meeste missies zijn een samenwerking tussen tientallen landen. Die landen komen samen bij ESTEC in Noordwijk. Ook Nederland levert belangrijke bijdragen aan de internationale ruimtevaart. Onder meer met satellietinstrumenten als Tropomi, zonnepanelen, wetenschappelijk onderzoek en innovatieve toepassingen van ruimtevaarttechnologie.

Multidisciplinair

De delegatie bezocht het Concurrent Design Facility (CDF), waar de satellieten van de toekomst op dit moment worden ontworpen. Bij concurrent engineering werken mensen uit verschillende disciplines tegelijkertijd aan het satellietontwerp. Zo verloopt het ontwerpproces snel en efficiënt en wordt de kans op onopgemerkte fouten minimaal.

Door de verschillende disciplines vroegtijdig bij het ontwerp te betrekken, voorkom je rigoureuze herontwerpen later in het proces. Want hoe later in het proces problemen aan het licht komen, hoe kostbaarder de oplossing. Met deze gedachte is ook de Sentinel 5 Precursor missie uitgewerkt in het CDF. Dit is de satelliet waarop het Nederlandse meetinstrument Tropomi gaat vliegen.

Het CDF van ESTEC is de grootste concurrent engineering faciliteit voor ruimtemissies in Europa en kwam mede tot stand door een Nederlandse bijdrage. Dat geldt ook voor de testfaciliteiten van ESA’s testcentrum in Noordwijk. Minister Verhagen bezocht onder meer de grote ruimtesimulator LSS en de triltafels. Met deze en andere instrumenten worden satellieten grondig getest, voordat ze beginnen aan hun langdurige missie in de ruimte.

Ruimtestation

ESA’s directeur Bemande Ruimtevaart Simonetta di Pippo en ESA-astronaut André Kuipers praatten de minister en de rest van de delegatie bij over de status van het internationale ruimtestation ISS. Nederland leverde onder meer onderdelen voor het Europese ruimtelaboratorium Columbus, voor het besturingssysteem van het ISS en de zonnepanelen van de onbemande vrachtschepen die het station bevoorraden, de zogenoemde Automated Transfer Vehicles.

Kuipers gaat vanaf november 2011 een half jaar wonen en werken aan boord van het ruimtestation. Hij werkt dan onder meer met de glovebox van het Nederlandse bedrijf Bradford Engineering. In deze ‘handschoenenkast’ kunnen astronauten veilig werken met gevaarlijke stoffen.

Contracten

De Nederlandse bijdragen aan de ruimtevaart werden tijdens het werkbezoek van minister Verhagen heel concreet. DutchSpace directeur Bart Reijnen tekende twee contracten. Het eerste met ESA’s directeur Aardobservatie Volker Liebig voor de levering van onderdelen aan de Sentinel 5P aardobservatiesatelliet.

Voor Sentinel 5P bouwen Nederlandse kennisinstituten en bedrijven op dit moment het Tropomi satellietinstrument. Tropomi bouwt verder op de succesvolle Nederlandse instrumenten Sciamachy (voor ESA’s Envisat satelliet) en OMI (op de NASA-satelliet Aura). Het instrument garandeert de continue stroom van gegevens voor klimaatwetenschappers, meteorologen en vele anderen. Bijvoorbeeld om smog-verwachtingen op te stellen, broeikasgassen te monitoren en klimaatonderzoek te doen.

Galileo

Het tweede contract dat DutchSpace vandaag tekende was met OHB System, de hoofdaannemer van het nieuwe Europese satellietnavigatiesysteem Galileo. Galileo is de civiele opvolger van het Amerikaanse GPS-systeem. DutchSpace bouwt de komende tijd zonnepanelen voor veertien satellieten ter waarde van 21 miljoen euro. De eerste twee sets zonnepanelen worden in december 2011 afgeleverd. Daarna volgt elke drie maanden een nieuwe levering. DutchSpace ontwikkelde en bouwde eerder al de panelen voor vier testsatellieten van het Galileo navigatiesysteem.

Copyright 2000 - 2018 © European Space Agency. All rights reserved.