Vrijwilligers gevraagd voor drie maanden bedrust

Bed rest eating
Ontbijt op bed! Iedere dag opnieuw tijdens dit onderzoek
30 oktober 2001

De ruimte is de enige plaats waar echte gewichtloosheid heerst. Op aarde kan gewichtloosheid alleen maar worden nagebootst. Toch is dat nodig om alvast experimenten voor te kunnen bereiden. Daarnaast willen we weten hoe astronauten gezond kunnen blijven als zij zes maanden of langer in de ruimte moeten blijven.

Iedere dag ontbijt op bed

Langdurige bedrust is een van de manieren om het effect van gewichtloosheid op het menselijk lichaam na te gaan. De techniek van anti-orthostatische bedrust (met het hoofd iets naar beneden liggend, onder een helling van het bed van -6°) wordt al sinds 1960 toegepast in Europa, de Verenigde Staten, Rusland en Japan. In Europa vindt zulk onderzoek plaats in de MEDES Space Clinic in het Franse Toulouse.

Het huidige onderzoek in Toulouse is het meest langdurige en ook het meest diepgaande dat tot nu toe in Europa is uitgevoerd. Afgelopen juni werden 14 vrijwilligers geselecteerd. In augustus zijn zij begonnen aan een periode van volledige bedrust. Dit experiment is nu halverwege en voor de eerste twee vrijwilligers loopt het op 3 december af.

ESA, in samenwerking met de Franse centrum voor ruimteonderzoek CNES en de Japanse ruimtevaartorganisatie NASDA, zoekt nu opnieuw 14 vrijwilligers voor een tweede onderzoek van drie maanden. Dit onderzoek gaat in maart 2002 van start. Met de selectieprocedure en het vooronderzoek mee moeten de vrijwilligers in totaal 4 maanden beschikbaar zijn.

Selectiecriteria

Wat zijn de eisen om mee te kunnen doen?
Vrijwilligers moeten

 • ingezetene zijn van de Europese Unie
 • van het mannelijk geslacht zijn*
 • een leeftijd hebben tussen 25 en 45 jaar
 • een lengte hebben tussen 165 and 185 cm
 • geen overgewicht hebben
 • niet roken
 • een goede gezondheid hebben
 • niet onder medische behandeling staan
 • gedekt zijn voor ziektekosten
 • een goede motivatie hebben

De vrijwilligers ondergaan een groot aantal medisch-wetenschappelijke onderzoeken. De onderzoeken worden uitgevoerd door een internationaal team van wetenschappers.

De onderzoeken vinden plaats op de gebieden van:

 • spierprestaties
 • veranderingen in het botweefsel
 • cardiovasculaire controlesystemen (hart en bloedcirculatie)
 • slaap
 • samenstelling van bloed en urine

Het belangrijkste doel van het nieuwe onderzoek is na te gaan wat de effecten zijn van langdurige immobiliteit en inactiviteit op het bot- en spierweefsel. Zoals bekend neemt het spierweefsel af en worden botten brozer bij langdurig verblijf in de ruimte. Tijdens dit onderzoek zullen verschillende technieken worden bestudeerd om de achteruitgang in spierweefsel en botstructuur tegen te gaan.

De resultaten zullen ook worden gebruikt voor de verbetering van de behandeling en het bevorderen van het herstel van langdurig bedlegerige patiënten op aarde.

Aanmelding

Neem voor aanmelding of verdere informatie over de selectiecriteria contact op met telefoonnummer +33 62 19 28 97 voor vragen in het Engels en +33 5 62 19 28 96 voor vragen in het Frans.

Wie aan de criteria voldoet, kan zich ook rechtstreeks aanmelden via de bedrust website. Online aanmeldingen kunnen sneller worden verwerkt.

Geïnteresseerden kunnen ook een korte brief sturen. Vermeld daarin naam, adres, geboorteplaats en -datum, hoogte, gewicht en een korte motivatie waarom u mee wilt doen. Het adres is:

MEDES
BP 4200
31031 Toulouse cedex 4
France

Zodra uw brief is ontvangen, wordt u een aanmeldingsformulier toegestuurd.

*Vanwege het kleine aantal proefpersonen is helaas geen variatie in geslacht mogelijk vanwege de statistische significantie van de onderzoeksanalyses.

Copyright 2000 - 2018 © European Space Agency. All rights reserved.