Docenteninformatie

'Physics on Stage 2002'
Natuurkunde proeven tijdens het festival 'Physics on Stage 2002'

Deze informatie is bestemd voor docenten in het basisonderwijs die deze website willen gebruiken. Bijvoorbeeld om ruimtevaart onderwerpen in te klas te introduceren in het kader van lessen en activiteiten rond astronauten, gewichtloosheid en het Internationale Ruimtestation (ISS).

Daarnaast zijn er spelregels voor het meedoen aan de 'Zeg het ISS' wedstrijd die alle Nederlandse en Vlaamse basisschoolgroepen de kans geeft om een gesprek met André Kuipers te winnen en hem vragen te stellen op het moment dat hij, in april 2004, in de ruimte is.

De docenten informatie bevat de volgende onderdelen:

Voor vragen en nadere informatie kunt u ons bereiken via ISSeducationteam@esa.int.

Last update: 19 juli 2005

Copyright 2000 - 2018 © European Space Agency. All rights reserved.