Verklarende woordenlijst"> Verklarende woordenlijst"/>

Verklarende woordenlijst

Afkortingen

ESA European Space Agency ofwel de Europese Ruimtevaartorganisatie.
De 17 Europese landen die lid zijn van de ESA, werken samen aan ruimtevaartprojecten. Zo ontwerpen en bouwen ze samen satellieten, sturen ze astronauten de ruimte in en doen ze mee aan het Ariane-5 raketprogramma.

EVA Extra-Vehicular Activity, ofwel ruimtewandeling.
Wanneer astronauten werkzaamheden uitvoeren buiten het ruimtestation, noemen we dat een EVA.

ISS International Space Station, ofwel het Internationale Ruimtestation.
Het ISS is een enorm bouwwerk dat 400 kilometer boven de aarde zweeft. Astronauten gebruiken het ISS als laboratorium voor wetenschappelijk onderzoek.

Glossary

Astronaut = een piloot of passagier (bemanningslid) van een ruimtevaartuig. Op dit moment wonen en werken er astronauten aan boord van het ISS.

Baan = de weg die een bepaald voorwerp aflegt, wanneer het om een hemellichaam draait. De maan, maar ook een satelliet, draait in een baan om de aarde.

Experiment = proef om een bepaald verschijnsel te onderzoeken en te begrijpen. Om de invloed van licht op de groei van planten te onderzoeken, doen wetenschappers experimenten.

Gewicht = een maat voor de kracht, waarmee de aarde aan een voorwerp trekt. Een olifant heeft meer massa dan een mens, waardoor de aarde meer aan hem trekt. Daarom weegt een olifant meer.

Gewichtloosheid = de afwezigheid van zwaartekracht. In de ruimte bevinden astronauten zich in een gewichtloze omgeving.

Laboratorium = een speciaal ontworpen ruimte met de juiste apparaten om wetenschappelijke experimenten te doen. Het ISS is een ruimtelaboratorium, waar astronauten in een gewichtloze omgeving experimenten uitvoeren.

Planeet = een groot hemellichaam, dat in een baan om een ster draait. In ons zonnestelsel draaien de aarde en acht andere planeten om de zon.

Radiocommunicatie = draadloos contact tussen twee personen met apparaten die radiogolven de ruimte in kunnen sturen en uit de ruimte kunnen opvangen. Deze radiogolven kunnen bijvoorbeeld je stem naar een andere plaats overbrengen. Radiogolven lijken op zeegolven, die water naar de kust verplaatsen.

Raket = een voertuig, waarmee astronauten en/of satellieten vanaf de aarde de ruimte ingeschoten worden. In Kourou in Frans Guyana (Zuid-Amerika) wordt de Europese Ariane-5 raket gelanceerd.

Ruimte = het gebied, waarbinnen de sterren, planeten, sterrenstelsels en andere hemellichamen bewegen. De ruimte is oneindig groot en bevat alle voorwerpen in het heelal.

Ruimtepak = een pak, dat astronauten dragen als ze hun ruimteschip verlaten voor een ruimtewandeling. Het pak levert de astronauten zuurstof en beschermt ze tegen extreme temperaturen en tegen de straling van de zon.

Satelliet = een kunstmaan, ofwel een voorwerp dat in een baan om een groter voorwerp draait. Er zijn veel satellieten door mensen in een baan om de aarde gebracht, zoals satellieten voor onderzoek naar de aarde en voor telecommunicatie, zoals radio, t.v. en internet.

Zwaartekracht = de natuurlijke aantrekkingskracht tussen twee voorwerpen. Hoe meer massa het voorwerp heeft, des te groter is de zwaartekracht.

Wilt u meer woorden toevoegen aan deze lijst, stuur dan een e-mail naar: ISSeducationteam@esa.int

Last update: 5 juli 2005

Copyright 2000 - 2018 © European Space Agency. All rights reserved.