Space for Kids

Kids (en)
Our Universe
Life in Space
Technology
Earth
 
 
lab
fun
news
Stars and galaxies

Soutěž „pojmenujte našeho maskota“ - Pravidla a Předpisy

1. Soutěž je organizována Odborem vzdělávání ESA.

2. Soutěž je otevřena dětem ve věku od 4 do 12 let, které mají trvalý pobyt v jednom ze 20 členských států ESA nebo spolupracujících států*.

3. Soutěže se nemohou zúčastnit děti zaměstnanců a přímých dodavatelů pracujících pro ESA v průběhu trvání soutěže.

4. Je povolena pouze jedna přihláška na osobu nebo skupinu. Děti, které se zúčastní v rámci skupiny, nemohou podat své individuální přihlášky.

5. Do soutěže je možné se hlásit do 29. března 2013 do 18:00 SEČ (17:00 GMT).

6. Přihlášky musejí být podány pomocí online formuláře, který naleznete vpravo na stránce věnované soutěži.

7. Přihlášky lze podat ve všech evropských jazycích.

8. Do online přihlášky je třeba uvést celé jméno, datum narození, e-mailovou adresu, název školy a geografické údaje účastníka. V případě skupinové přihlášky je nutné ze členů skupiny vybrat zástupce, který vyplní své údaje.

9. Přihláška bude přijata, pouze pokud bude vyplněn online formulář. Vysvětlení, proč bylo jméno vybráno a navrženo, by nemělo přesáhnout vyhrazený prostor.

10.Předložená jména budou hodnocena porotou, která se bude skládat ze zástupců Odboru komunikace a Odboru vzdělávání ESA.

11. Jména budou posuzována podle toho a) jak je jméno poutavé a b) jak snadno je v různých jazycích vyslovitelné a zapamatovatelné. Pokud bude vítězné jméno přihlášeno různými účastníky, porotci se nejdříve rozhodnou na základě důvodů pro výběr jména a pokud bude i nadále připadat na jméno více než jeden účastník, vylosují jméno účastníka z klobouku. Rozhodnutí porotců je konečné.

12. Bude vybráno deset finalistůé, z nichž bude vybrán hlavní výherce. ESA požádá o souhlas rodičů s zařazením snímku dítěte do článku, v němž budou oznámeni výherci.

13. Všech deset finalistů obdrží ceny.

Máte-li zájem o další informace, obraťte se laskavě na adresu:
kids@esa.int
 * Členské státy ESA v roce 2013
Belgie, Česká republika, Dánsko, Finsko, Francie, Irsko, Itálie, Lucembursko, Německo, Nizozemsko, Norsko, Portugalsko, Polsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, Velká Británie.

Spolupracující státy
Kanada, Estonsko, Maďarsko a Slovinsko.

printer friendly page
Jak se zúčastnit
 
Copyright 2000 - 2018 © European Space Agency. All rights reserved.