Space for Kids

Kids (en)
Our Universe
Life in Space
Technology
Earth
 
 
lab
fun
news
Stars and galaxies

Tävlingen "döp vår maskot" - Tävlingsbestämmelser

1. Tävlingen organiseras av ESA Utbildning.

2. Tävlingen är öppen för barn i åldrarna 4 till 12 år och som bor i något av ESA:s medlemsländer eller samarbetande länder*.

3. Barn till personal eller till kontrakterad personal som arbetar åt ESA medan tävlingen pågår får inte delta.

4. Endast ett förslag per person eller per grupp är tillåtet. Barn som deltar i en gruppanmälan får inte skicka in andra, enskilda förslag.

5. Tävlingen accepterar anmälningar med förslag fram till kl 18:00 CET (17:00 GMT) den 29 mars 2013.

6. Anmälningar måste skickas in med online-formuläret som finns till höger på tävlingssidan.

7. Anmälningar kan skickas på alla europeiska språk.

8. Fullständigt namn, födelsedatum, e-postadress, skolans namn och deltagarens geografiska ort måste anges på online-formuläret. I händelse av en gruppanmälan ska alltid en gruppmedlem väljas som representant för gruppen och hans/hennes information ska fyllas i.

9. Anmälningar accepteras endast om online-formuläret är fullständigt ifyllt. Förklaringen till varför namnet har valts och föreslagits får inte överskrida det tilldelade utrymmet.

10. Inskickade namn kommer att bedömas av en domarpanel som är består av tjänstemän från ESA Utbildning och Kommunikation.

11. Namnen kommer att bedömas baserat på a) hur "klatschigt" namnet är, och b) hur lätt det är att uttala och komma ihåg på olika språk. Om ett vinnande namn har skickats in av flera olika deltagare kommer domarna först att göra sitt val baserat på varför namnet har valts, och om det fortfarande finns flera deltagare kvar för ett namn så blir det lottdragning ur en hatt. Domarnas beslut är slutgiltiga.

12. Tio finalister kommer att utses, av vilka en storvinnare kommer att väljas. ESA kommer att be föräldrar om tillstånd att använda ett foto av barnet i en artikel som förkunnar vinnarna.

13. Alla tio finalister får pris.

För ytterligare information, kontakta:
kids@esa.int
 * ESA:s medlemsländer 2013
Österrike, Belgien, Tjeckien, Danmark, Finland, Frankrike, Tyskland, Grekland, Irland, Italien, Luxemburg, Nederländerna, Norge, Portugal, Polen, Rumänien, Spanien, Sverige, Schweiz och Storbritannien.

Samarbetande länder
Kanada, Estland, Ungern och Slovenien.

printer friendly page
Så här kan du vara med
 
Copyright 2000 - 2018 © European Space Agency. All rights reserved.