Space for Kids

Kids (nl)
Ons Heelal
Leven in de Ruimte
Technologie
De Aarde
 
 
lab
fun
news
Natuurrampen
Swarm constellation over Earth
Swarm

Swarm bijna klaar voor lancering

Overal om ons heen is er een onzichtbaar magnetisch veld. Hoewel we er meestal niets van merken, is het magnetisch veld van de aarde heel belangrijk. Het beschermt ons tegen gevaarlijke zonnestralen en ruimtestraling. Als het er niet was, zou er geen leven op onze planeet zijn! Om deze magnetische kracht nauwkeuriger dan ooit te meten, bereidt ESA een speciale ruimtemissie voor. Die missie is Swarm genoemd.

Swarm bestaat uit drie satellieten die elk in een andere baan over de noord- en zuidpool om de aarde draaien, op een hoogte tussen 400 en 550 kilometer. Elke satelliet meet de sterkte en richting van het aardmagnetisch veld.
Earth’s stormy heart
 
Wetenschappers denken dat het magnetisch veld ontstaat onder invloed van vloeibaar materiaal in de buitenste kern van de aarde. Ze weten alleen nog niet precies hoe het wordt opgewekt en in de loop van de tijd verandert.

De magnetische noord- en zuidpool veranderen bijvoorbeeld voortdurend van plaats. En ook de sterkte van het magneetveld verandert. Van tijd tot tijd draaien de polen zelfs om. Wat nu de noordpool is, wordt dan de zuidpool. Een kompas zou dan niet naar het noorden wijzen maar naar het zuiden! Wetenschappers hopen dat de Swarm-missie een oplossing vindt voor deze en vele andere raadselen rond het aardmagnetisme.

Swarm gaat op 22 november 2013 vanaf de lanceerbasis Plesetsk in Noord-Rusland de ruimte in.

printer friendly page
 
Copyright 2000 - 2018 © European Space Agency. All rights reserved.