Space for Kids

Kids (nl)
Ons Heelal
Leven in de Ruimte
Technologie
De Aarde
 
 
lab
fun
news
Leven in de ruimte
Bedrest eating
 

Bedrust

Tijdens langdurige ruimtemissies ondergaat het menselijk lichaam belangrijke veranderingen. Voorbeelden zijn de achteruitgang van spierweefsel en botstructuur, ruimteziekte en veranderingen in verband met hart en longen.

Dat kan een negatief effect hebben op welzijn en functioneren van de astronauten, zowel in de ruimte als na terugkeer op Aarde.
Er is veel onderzoek verricht om meer te weten te komen over de sluipende gevolgen van gewichtloosheid. Een van de eenvoudigste en goedkoopste manieren is bedrustonderzoek.
In de afgelopen veertig jaar zijn al talrijke bedruststudies uitgevoerd. Die hebben belangrijke informatie opgeleverd over hoe het menselijk lichaam reageert op langere perioden van inactiviteit.
Bedrest computer
 
Vrijwilligers liggen dan weken achtereen in bed, vaak met het hoofd iets naar beneden. Wegens de geringe belasting van botten en spieren, reageert het lichaam ongeveer zoals het in de ruimte zou doen.
Tijdens dit onderzoek proberen wetenschappers nieuwe medicijnen en manieren uit om het effect van gewichtloosheid tegen te gaan. Daaruit zijn al veel instrumenten en behandelingen voortgekomen waarmee ziekenhuizen en patiënten geholpen zijn.
Toekomstig onderzoek in het Internationale Ruimtestation zal naar verwachting nog meer voordelen op gezondheidsgebied opleveren. Uiteindelijk zal het onderzoek ook de weg vrijmaken voor bemande reizen naar verder weg gelegen bestemmingen en onderzoek van andere werelden.
printer friendly page
Leven in de Ruimte
 
Copyright 2000 - 2018 © European Space Agency. All rights reserved.