Space for Kids

Kids (nl)
Ons Heelal
Leven in de Ruimte
Technologie
De Aarde
 
 
lab
fun
news
Vluchtleidingscentrum
 

ESOC

Als een satelliet eenmaal is gelanceerd, hangt het succes van de missie vaak af van de mogelijkheid ermee te communiceren en de ontwikkelingen te volgen. Sinds mei 1968 staan de meeste voor ESA gelanceerde satellieten onder controle van het European Space Operations Centre (ESOC) in Darmstadt, Duitsland.

In dit centrum bevindt zich een Main Control Room, een controlezaal die tijdens de eerste fasen van een missie het activiteitencentrum vormt. Als de satelliet zich eenmaal in zijn baan bevindt en in bedrijf is, worden de dagelijkse activiteiten overgeschakeld naar kleinere controlekamers, zgn. Dedicated Control Rooms. Voor ESOC begint het werk zodra de eerste pennestreken voor een missie op papier zijn gezet. Naarmate de missie gestalte krijgt en zich verder ontwikkelt, bestudeert ESOC alle aspecten van vluchtbesturing, satellietexploitatie en communicatie.
Vanaf het moment waarop een satelliet wordt gelanceerd, moet het centrum de satelliet volgen en controleren. Hierbij gaat het onder meer om het versturen van commando's om de stand of de baan van het ruimtevaartuig te wijzigen en om het bewaken van de goede werking. ESOC houdt ook de instrumenten aan boord in de gaten en stuurt indien nodig nieuwe instructies.
Een aantal missies die verloren leken te zijn gegaan, zijn dankzij deskundigen bij ESOC behouden gebleven. Dit geldt onder meer voor Hipparcos, die ondanks dat hij in de verkeerde baan terecht was gekomen, zijn driejarige missie – het in kaart brengen van sterren – kon voltooien.
Copyright 2000 - 2018 © European Space Agency. All rights reserved.