Space for Kids

Kids (nl)
Ons Heelal
Leven in de Ruimte
Technologie
De Aarde
 
 
lab
fun
news

ESA’s grootste wetenschappelijke evenement van het jaar

5 september 2013
In september komen ruim 1600 wetenschappers in Edinburgh bijeen om te praten over de ontdekkingen die zij hebben gedaan met behulp van resultaten van Europa’s satellieten en aardobservatieprojecten.

Zij zullen dan uiteenzetten wat zij recentelijk uit satellietgegevens te weten zijn gekomen over het milieu en het klimaat op aarde. Daarnaast zal worden ingegaan op missies die in voorbereiding zijn bij ESA en nationale ruimteorganisaties, zoals Sentinels, Earth Explorers en meteorologische missies. Al met al zijn er meer dan 1700 presentaties over onderwerpen zoals oceanografie, de atmosfeer, het klimaat en meteorologie.

De meeste aandacht zal uitgaan naar ESA’s Earth Explorer-missies, CryoSat, GOCE en SMOS. In de laatste jaren hebben zij grote hoeveelheden nieuwe informatie opgeleverd over de cryosfeer, zwaartekracht en bodemvochtigheid van de aarde en het zoutgehalte van het zeewater.

CryoSat-2
 
Cryosat meet vanuit een baan over de noord- en de zuidpool heel kleine veranderingen in de dikte van het ijs. Met de resultaten kunnen wetenschappers vaststellen of het zeeijs afbreekt en smelt. Verder blijkt uit de gegevens of de ijskappen die de landmassa van Antarctica en Groenland bedekken, kleiner of groter worden.

ESA’s GOCE-satelliet heeft informatie over de zwaartekracht van de aarde verzameld die gedetailleerder is dan ooit. Deze gegevens worden nu gebruikt voor het bestuderen van oceaanstromen, het veranderende zeeniveau, de hoogte van het landoppervlak en de diepte van bergwortels. GOCE heeft ook geluidsgolven geregistreerd afkomstig van de hevige aardbeving in Japan op 11 maart 2011.

Dankzij de SMOS-satelliet (Soil Moisture and Ocean Salinity) hebben we meer inzicht gekregen in de watercyclus. Die missie dient ook om de omvang en dikte van het zeeijs rond de noordpool te bewaken. SMOS kan zelfs windsnelheden binnen een orkaan meten.

De lancering van de volgende Earth Explorer-missie, Swarm, staat voor later dit jaar op het programma. De drie Swarm-satellieten gaan samen proberen een van de meest raadselachtige aspecten van onze planeet te ontrafelen: het magnetisch veld. Tijdens de bijeenkomst in Edinburgh zijn er ook presentaties over ESA’s nieuwe programma's zoals Copernicus en een serie Sentinel-satellieten, waarvan de eerste komend jaar de ruimte in gaat.

Een van de toehoorders bij een groot aantal presentaties is ESA Kids-mascotte Paxi. Hij gaat verslag doen met foto's en verhalen, dus zorg ervoor dat je hem volgt op 9, 10 en 11 september!

Copyright 2000 - 2018 © European Space Agency. All rights reserved.