Space for Kids

Kids (nl)
Ons Heelal
Leven in de Ruimte
Technologie
De Aarde
 
 
lab
fun
news
Ruimtevaartuigen
Meteosat Second Generation (MSG) testing at ESTEC
 

ESA's testcentrum

De meeste ruimtevaartuigen van ESA worden getest in het European Space Research and Technology Centre (ESTEC) in Nederland. Het testcentrum van ESTEC heeft alles wat nodig is voor de 'check-out' van een ruimtevaartuig voordat het naar de plaats van de lancering gaat.

De Large Space Simulator wordt ook wel 'ruimte in blik' genoemd. In deze ruimte wordt een satelliet blootgesteld aan zware omstandigheden zoals die in de ruimte voorkomen. Nadat de lucht is weggepompt, kan de temperatuur van een satelliet worden gevarieerd van +100ºC (het kookpunt van water) tot een ijskoude -100ºC. Een mens zou dergelijke temperaturen niet overleven!
Speciale schudinrichtingen controleren of de satelliet sterke trillingen kan doorstaan, zoals die met name tijdens de lancering voorkomen. Het grootste schudplatform in Europa is ESA's Multi-Axis Shaker genaamd Hydra.
In de Large European Acoustic Facility wordt nagegaan of een satelliet tegen het oorverdovende lawaai van een lancering kan. De satelliet wordt bestookt met geluid uit enorme luidsprekers.
Andere tests waarborgen dat de elektrische uitrusting van een ruimtevaartuig goed werkt. Er wordt nauwkeurig gecontroleerd of verschillende systemen elkaar niet beïnvloeden. Ook statische elektriciteit is een mogelijke bedreiging.
Communicatieantennes worden gecontroleerd in een stalen kooi waarin geen televisie- of radiosignalen van buitenaf kunnen binnendringen. De wanden zijn bekleed met speciaal materiaal zodat het in deze ruimte even stil is als in het verre heelal.
Copyright 2000 - 2018 © European Space Agency. All rights reserved.