Space for Kids

Kids (nl)
Ons Heelal
Leven in de Ruimte
Technologie
De Aarde
 
 
lab
fun
news
Natuurbescherming

Verdwijnende bossen

Bijna een derde van het landoppervlak van de Aarde is bedekt met bossen. Veel bossen zijn zo uitgestrekt dat we ze alleen vanuit de ruimte in kaart kunnen brengen en bestuderen.

Ze vormen niet alleen een waardevolle bron van hout en brandstof, maar ook de natuurlijke leefomgeving van veel plant- en diersoorten.

Bomen zorgen ervoor dat de wind en regen geen vat krijgen op de aarde, hebben invloed op het plaatselijke klimaat en vertragen de klimaatverandering door koolzuur vast te houden.

Helaas neemt de omvang van de bossen in rap tempo af. Elk jaar gaan door menselijk toedoen grote gebieden verloren.
Deforestation in Rondonia, Brazil
Deforestation in Brazil as seen by ERS-2
Satellieten kunnen vanuit de lucht binnen een paar dagen een heel bos gedetailleerd in beeld brengen. Alleen via een satelliet kunnen we snel en eenvoudig een overzicht krijgen van de voortdurend veranderende bossen, en de gegevens regelmatig bijwerken.

ESA’s ERS en Envisat zijn uitgerust met een beeldradar die door de wolken heen kijkt naar veranderingen in het landoppervlak.

Een scanner voor zichtbaar en infrarood licht verzamelt gegevens over plantengroei en oppervlaktetemperatuur. Diezelfde scanner speurt ook naar bosbranden die zijn aangestoken voor bouwland.

Satellieten kunnen zelfs boomsoorten onderscheiden en laten zien hoe gezond ze zijn.

Van satellietbeelden maken we kaarten, en daarmee kunnen bosbeheerders en plaatselijke autoriteiten de bedreigde bossen beter beschermen.
Copyright 2000 - 2018 © European Space Agency. All rights reserved.