Space for Kids

Kids (nl)
Ons Heelal
Leven in de Ruimte
Technologie
De Aarde
 
 
lab
fun
news
Hulp uit de ruimte

Telegeneeskunde

Er zijn over de hele wereld miljoenen mensen die ver van een kliniek of ziekenhuis vandaan wonen. Vaak is er ook geen arts in de buurt.

Een van de oplossingen om die afstand te overbruggen is telegeneeskunde. Daarbij wordt via satelliet een beeld- en geluidsverbinding tot stand gebracht tussen patiënt en arts.
Telegeneeskunde werd voor het eerst op grote schaal ingezet tijdens de aardbeving van 1988 in Armenië. Omdat de gewone telefoonverbindingen waren uitgevallen, werd satellietcommunicatie gebruikt om dringende medische hulp te bieden.
Telemedicine allows patients to be 'visited' in their own homes
In het decennium dat volgde, voerde ESA de eerste proefneming met telegeneeskunde in de ruimte uit. Tijdens deze tien dagen durende Spacelab-missie konden artsen beelden van het hart van een astronaut bestuderen, en instructies terugsturen.
Tegenwoordig vindt telegeneeskunde brede toepassing. Patiënten die ver buiten de stad wonen, kunnen nu toch contact zoeken met artsen en verplegers. Verder maakt telegeneeskunde betere thuiszorg mogelijk.
ESA hecht veel waarde aan telegeneeskunde. Daarom financiert ESA bijvoorbeeld onderzoek naar robotten die op afstand kunnen worden bestuurd door een medisch specialist.
Die robotten kunnen worden ingezet om operaties uit te voeren of om met een scanner 3D-beelden van inwendige organen van een patiënt te maken.
ESA draagt ook bij aan de medische bewaking van personeel van het zuidpoolstation Concordia.
Copyright 2000 - 2018 © European Space Agency. All rights reserved.