Arktisen kesän jääpeite ennätysvähäinen

Huippuvuorten alue Envisatin kuvaamana
22 Syyskuu 2006

Elokuun 23. ja 25. päivien välissä otetut satelliittikuvat pohjoisilta merialueilta näyttävät puistattavan konkreettisesti kuinka Huippuvuorten, Pohjoisnavan ja Venäjän pohjoisten osien välisellä alueella oleva monivuotinen jääpeite on ohentunut ja sulanut. Havainnot osoittavat Arktiksen lämpenevän ilmastollisesti huimaavaa vauhtia.

ESAn ympäristötutkimussatelliitti Envisatin kuvantavalla tutkalaitteistolla ja amerikkalaisen EOS Aqua -satelliitin AMSR-E - mikroaaltoradiometrillä kerätyt havainnot osoittavat pysyvän pohjoismeren jääpeitteen ohentuneen 5-10 prosentilla. Kesämyrskyt ovat muuttaneet Brittein saarten kokoiselta alueelta jäätä osin jopa avovedeksi.

Huippuvuorten, pohjoisnavan päällisen meren ja Severnaja Zemljan väliset alueet ovat normaalisti läpi kesäkaudenkin jäässä, joskin viime vuosien aikana jään määrä on ollut vähenemään päin. "Tilanne ei kuitenkin nyt aivan erilainen kuin aikaisempina vähäisen jään kausina", toteaa Mark Drinkwater ESAn meriä ja jäätä tarkkailevalta osastolta. "Nyt olisi täysin mahdollista kulkea tämän ahtojään peittämän alueen läpi pohjoisnavalle laivalla."

"Jos tämä suuntaus jatkuu, pohjoinen meritie Euroopan ja Aasian välillä avautuisi yhä pitemmiksi ajoiksi ja normaali merenkulku pohjoisten merialueiden läpi kesäaikaan olisi mahdollista 10-20 vuoden kuluttua."

Viimeisten 25 vuoden aikana arktisten alueiden jään määrää on havaittu satelliitein ja jääpeite on ohentunut selvästi vuosi vuodelta. 1980-luvun alussa kesän lopun aikaan jääpeite kattoi noin 8 miljoonaa neliökilometriä, kun viime vuonna mitattiin enää vain 5,5 miljoonaa neliökilometriä. Muutosta pidetään yleisesti merkkinä maailmanlaajuisesta ilmaston lämpenemisestä.

Jään peittoalueen lisäksi olennaista on määrittää jään määrää. Satelliittihavainnoista voidaan nähdä vähenemistä tässä suhteessa: elokuun lopun tilanne on nyt huolestuttavampi kuin koskaan aikaisemmin, sillä jää on aikaisempaa ohuempaa ja muuttunut kiinteästä jäästä ahtojääksi.

Oheiset kuvat on otettu kahdella erilaisella satelliittihavaintolaitteella. Envisatin ARAS-tutkakuvat ovat vasemmalla ja AMSR-E:n värilliset kuvat oikealla. Oikeanpuoleisissa kuvissa vaaleanpunainen merkitsee kiintojäätä ja sininen avovettä. Oranssi, keltainen ja vihreä osoittavat puolestaan alueita, joilla jään määrä on 70%, 50% ja 30%. ASAR-kuvissa jääpeite näkyy tasaisen harmaana alueena, joka levittäytyy ulospäin pohjoisnavasta, jonka paikka merkitään mustalla rei'illä.

Arktinen jää vuonna 2005

Ylimmät kuvat on otettu 24. elokuuta 2005 ja alemmat 23. sekä 24. elokuuta 2006. Vuoden 2005 kuvissa napa-alue on kiintojään peitossa ja jään reuna ulottuu varsin kauas navasta, mutta vuoden 2006 kuvissa tilanne on aivan toinen: railot, ahtojää ja aivan jäästä vapaa meren pinta ulottuvat laajemmalle, aivan pohjoisnavalle saakka.

Arktinen jää vuonna 2006

Viime viikkojen aikana avomeri on alkanut jo jäätyä, kun syksy etenee ja lämpötilat laskevat pohjoisessa. Vaikka aivan tuoreissa tutkakuvissa on edelleen havaittavissa vähempijäisiä alueita, ei AMSR- E enää näytä olennaisia avoveden alueita.

Osasyynä erikoiseen tilanteeseen pidetään myös erityisen myrskyisää säätä elokuussa. Tosin aikaisempina vuosina myrskyt eivät ole saanee aikaan yhtä rikkonaista jääpeitettä, ja voimistuvat myrskyt sinällään ovat myös eräs ilmastonmuutoksen mukanaan tuovista ilmiöistä.

Copyright 2000 - 2018 © European Space Agency. All rights reserved.