ERS-2 -satelliitti seuraa Ruotsin öljyvahinkoa

Oljylautta Ruotsin rannikolla ERS-2 -satelliitin SAR-tutkan näkemänä
10 Kesäkuu 2003

39 kilometriä pitkä oljylautta uhkasi viime viikolla eteläisen Ruotsin rannikkoa. Samalla kun tahraava öljy lipui meren pinnalla kohti rantaa, kuvasi ESAn ERS-2 satelliitti tutkallaan öljylauttaa.

Toukokuun viimeisenä päivänä, jokseenkin puolenpäivän aikaan, kiinalainen rahtialus Fu Shan Hau törmäsi Itämerellä Bornholmin saaren luona tanskalaisen aluksen kanssa. Aluksen miehistö pelastautui onnettomuuden jälkeen, mutta alus itse upposi pian syvyyteen. 68 metrin syvyydestä alkoi kuitenkin pulputa oljyä. Aluksen rahtina oli lannoitteita, ei öljyä, mutta sen tankeissa oli 100 tonnia polttoöljyä moottoreita varten. Kun öljy alkoi tihkua aluksesta pintaan, kuljettivat merivirrat ja tuuli sitä kohti Ruotsia.

ESAn ERS-2 -satelliitti otti oheisen 100 kilometriä leveydeltään olevan tutkakuvan kesäkuun toisen päivän iltana. Kuvassa näkyy hyvin, kuinka öljy lähestyy vääjäämättä rannikkoa kuvan oikeassa alaosassa.

Tavallisista kuvista poiketen tutkakuvat näyttävät selvästi maan tai meren pinnan epätasaisuuden. Tämän vuoksi tutka sopii erinomaisesti öljyvahinkojen kartoittamiseen, koska öljyn saastuttaman vesialueen pinta on muita alueita tasaisempi. Siksi öljy näkyy selvästi kuvissa mustana alueena muutoin harmaana tai vaaleana näyttäytyvän meren pinnalla. Tätä tutkakuvauksen ominaisuutta käytettiin hyväksi menestyksekkäästi viime syksynä Espanjan rannikolla Galiciassa tapahtuneen suuremman öljyvahingon seuraamisessa. Maan päällä tutka pystyy erottamaan toisistaan erilaiset kasvialueet ja maaperät - kuten oheinen Ruotsin kuvakin osoittaa.

Swedish soldiers prepare for an expected oil spill
Ruotsalaiset sotilaat varautuvat öljylautan rantautumiseen

Paikalliset viranomaiset reagoivat nopeasti uhkaan ja hälyttivät paikalle kuusi öljyntorjunta-alusta Tanskasta, Ruotsista ja Saksasta. Ne onnistuivat keräämään valtaosan öljystä talteen meren pinnalta ennen kuin se ennätti rantautumaan. Sadat ihmiset puhdistivat rannikkoa sinne päässeestä öljystä.

Uponnut laiva ei vaaranna alueella olevaa laivaliikennettä (Tanskan salmessa pujehtii vuosittain noin 160 000 alusta), mutta sen rahtina ollut 66 000 tonnia lannoitetta on suuri uhka meren ekosysteemille. Lisäksi aluksen tankeissa on vielä tonneja oljyä, joka saattaa vuotaa pinnalle ja ajautua rantaan.

ESA jatkaa tilanteen seuraamista kuvaamalla aluetta keskiviikosta 11. kesäkuuta alkaen Envisat- ja ERS-2 -satelliittien tutkien avulla. Nämä kuvat annetaan tarvittaessa myös viranomaisten käyttöön jatkotoimien suunnittelua varten.

Lisätietoja ESAn maanhavannointiohjelmasta, sen tuoreista tuloksista ja sen käyttämistä satelliiteista on sivulla http://earth.esa.int/ew/planning

Copyright 2000 - 2018 © European Space Agency. All rights reserved.