ESA etsii uusia eurooppalaisia astronautteja

Schlegel's first spacewalk
15 Huhtikuu 2008

ESA PR 21-2008. Euroopan avaruusjärjestön miehitetyt avaruuslennot ovat siirtyneet uuteen aikakauteen, kun ESA:n astronautit työskentelevät Columbus-laboratoriossa kansainvälisellä avaruusasemalla (ISS) ja ensimmäinen uusista ATV-huoltoaluksista on jo toimittanut tarvikkeita avaruusasemalle. ESA:n on nyt aika etsiä uusia kykyjä vahvistamaan astronauttiryhmäänsä, jonka jäsenet tulevat osallistumaan ISS:lle, Kuuhun ja sen ulkopuolelle suuntautuville miehitetyille lennoille.

Euroopan avaruusjärjestön historia miehitettyjen avaruuslentojen saralla alkoi vuonna 1978, kun se suoritti ensimmäisten astronauttiensa valinnan. Ensimmäiset astronautit osallistuivat sukkulalennoille, joilla mukana oli eurooppalainen Spacelab-avaruuslaboratorio. Se lensi ensimmäisen kerran vuonna 1983. Toinen astronauttien valintakierros taas liittyi ESA:n Columbus-laboratorioprojektin valmisteluun vuonna 1992.

Tuleva valintaprosessi käynnistyy maanantaina 19. toukokuuta ja jatkuu huolellisesti valmistelluilla valintamenettelyillä:

  1. Karsinta: virallisen hakemuksen ensimmäinen vaihe tulee Internet-sivulle osoitteeseen www.esa.int/astronautselection.
  2. Hakijoiden täytyy esittää samanlainen lääkärintodistus kuin yksityislentäjien. Lääkärintarkastuksen suorittaa tarkastava ilmailulääkäri, ja sen vahvistaa kansallinen ilmailulääkintäviranomainen.
  3. Kaksivaiheiseen psykologiseen ja ammatilliseen soveltuvuustestiin sisältyy käyttäytymiseen liittyvien sekä tiedollisten taitojen testausta.
  4. Lääkärintarkastus: tähän prosessiin kuuluvat ilmailulääkäreiden ja kliinisten asiantuntijoiden tarkastukset, laboratoriokokeet ja erityistarkastukset.
  5. Virallinen haastattelu: astronauttiehdokkaiden muut ammatilliset ominaisuudet ESA:n mahdollisina tulevina työntekijöinä arvioidaan valintalautakunnan haastattelussa.
  6. Lopulliset valintatulokset julkaistaan virallisesti vuonna 2009.

Valitut ehdokkaat liittyvät Euroopan astronauttijoukkoihin ja aloittavat peruskoulutuksen Euroopan astronauttikeskuksessa (ESA-EAC) Saksan Kölnissä.

Paolo Nespoli
A new generation of explorers

“Haluamme löytää Euroopasta kyvykkäitä miehiä ja naisia, jotka ovat valmiita kohtaamaan kansainvälisen avaruusaseman hyödyntämiseen ja aurinkokuntamme tutkimukseen liittyvät haasteet 2000-luvulla. Toteuttaakseen tämän visionsa ESA käynnistää toukokuussa 2008 kaikkien aikojen ensimmäisen valintaprosessinsa, jossa etsitään parhaita ehdokkaita kaikista 17 jäsenvaltiosta,” sanoo Euroopan astronauttikeskuksen johtaja, entinen astronautti Michel Tognini.

Nykyisten ja tulevien ohjelmien toteuttaminen vaatii ESA:lta Euroopan astronauttijoukkojen uudistamista ja laajentamista. Tämä on ollut syynä avaruusjärjestön päätökseen käynnistää uusien astronauttien valintaprosessi. Hakuprosessiin toivotetaan tervetulleiksi ehdokkaat kaikista 17 jäsenvaltiosta (Itävalta, Belgia, Tanska, Suomi, Ranska, Saksa, Kreikka, Irlanti, Italia, Luxemburg, Alankomaat, Norja, Portugali, Espanja, Ruotsi, Sveitsi ja Iso-Britannia).

Tieteellistä ja toiminnallista kokemusta

André Kuipers and Frank de Winne
ESA astronaut André Kuipers and Frank de Winne during EVA training

“Ihanteellinen astronauttiehdokas on pätevä vaadittavilla tieteenaloilla, joihin kuuluvat muun muassa biotieteet, fysiikka, kemia ja lääketiede. Hakijan tulisi osoittaa erinomaisia kykyjä myös tutkimustyössä, soveltavassa työssä tai opetuksen alalla, ja hänellä tulisi lisäksi mielellään olla toiminnallisia taitoja. Lisäksi kaikilla hakijoilla tulee olla hyvä muisti, päättelykyky, keskittymiskyky, hyvä avaruudellinen hahmotus sekä käden taitoja,” selitti Euroopan astronauttiosaston johtaja, entinen astronautti Gerhard Thielermer. Hakijan tulee osata sujuvasti englantia (venäjän kielen taito katsotaan eduksi), ja hänen on osoitettava mm. sellaisia henkilökohtaisia ominaisuuksia, kuten vahvaa motivaatiota, joustavuutta, ryhmätyöskentelytaitoja, empatiaa ja emotionaalista vakautta.

Euroopanlaajuinen tiedotuskampanja

Tämä rekrytointikampanja käynnistyy ESA:n jäsenvaltioissa pidettävissä tiedotustilaisuuksissa, joissa on mukana ESA:n astronautteja. Tiedotusvälineet pidetään ajantasalla, ja niille annetaan mahdollisuus osallistua näihin tilaisuuksiin.

Lisätietoja:

Thomas Reiter during a training session inside the Soyuz TMA sim
Thomas Reiter training inside the Soyuz simulator

European Astronaut Centre (EAC)
Linda Villette
Email:Linda.Villette@esa.int
tel: +49 22 03 6001 113
Fax: +49 22 03 6001 112

Copyright 2000 - 2018 © European Space Agency. All rights reserved.