ESA tukee OCEANS-elokuvan lanseerausta Euroopassa

26 Marraskuu 2009

Jacques Perrinin tuottama OCEANS-elokuva käsittelee ihmiskunnan vaikutusta maailman luontoon ja vastaa kuvien sekä tunteiden kautta kysymykseen: Valtameri? Mikä tarkalleen ottaen on valtameri?

ESA on tukenut aktiivisesti elokuvan tekoa tarjoamalla tekijöiden käyttöön maapalloa tutkivien asiantuntijoidensa erityisesti valtameriä koskevaa tietämystä sekä mahdollisuuden vierailla Euroopan avaruusjärjestön Kouroun avaruuskeskuksessa ja tutustua tarkasti keskuksen toimintaan. Lisäksi ESAn Envisat-satelliitin ottamat julkaisemattomat kuvat meristä ovat auttaneet elokuvan tekijöitä ymmärtämään paremmin meriin liittyviä ongelma-alueita sekä valitsemaan sopivat kuvauspaikat maapallon eri puolilta.

“Kuvan merkitys viestin välittymisessä ihmisen mieleen on korvaamaton. Kuvat, jotka Jacques Perrin on yhdistänyt tässä elokuvassa, ovat hymni elämälle ja valtamerelle, joka on kaiken elämän lähde, ilmastomme säätelijä ja monimuotoisuuden suojelija. Avaruus on etuoikeutettu paikka, mistä käsin voidaan havainnoida, ymmärtää ja todentaa sitä, miten valtameremme todella kehittyvät planeettamme koko laajuudessa. Valtameri ja avaruus, nämä kaksi vielä suuresti tuntematonta ulottuvuutta, kätkevät sisäänsä samalla kertaa niin alkuperämme kuin tulevaisuutemmekin salaisuuden”, kuvailee ESA:n pääjohtaja Jean-Jacques Dordain.

Luontoon ja ympäristöön sitoutumisen perinne

Kuten elokuvassaan Siivekäs muutto (eng. Winged Migration, ransk. Le Peuple Migrateur), Perrin ja toinen ranskalainen elokuvaohjaaja, Jacques Cluzaud vievät yleisön matkalle, joka ulottui napaseutujen asumattomilta alueilta syvälle tropiikin viidakoihin, valtamerien syvyyksiin ja niiden myrskyjen syliin. He käyttivät monia aikaisemmin tuntemattomia kuvausmenetelmiä, joilla he pääsivät suorastaan kohteidensa keskelle - pääasiassa huomiotta jääneiden ja vain vähän tunnettujen merieliöiden keskelle. “Elokuvassa matkustetaan 10 solmun nopeudella pyydystäjiään pakenevan tonnikalaparven läpi, kuljetaan delfiinien matkassa niiden hullunhauskoissa seikkailuissa, uidaan hartian etäisyydellä valkohain evästä… OCEANS-elokuvassa ollaan kala kalojen joukossa”, kertoo Jacques Perrin intoa pursuen.

OCEANS tulee elokuvateattereihin Ranskassa, Belgiassa ja Sveitsissä ensi vuoden tammikuun lopussa. Muissa Euroopan maissa elokuva nähdään vuoden 2010 helmikuun ja toukokuun välillä.

Miten ESA:n satelliitit havainnoivat valtameriä

ERS-1-satelliitin laukaisusta, vuodesta 1991 lähtien Euroopan avaruusjärjestö (ESA) on tarjonnut merenkulkualalle monipuolisesti erilaisia tietoja, mukaan lukien merenpinnan korkeuden ja lämpötilan mittaustietoja, jotka ovat olennaisia Maan ekosysteemin ymmärtämiseksi paremmin. Näiden tietojen avulla pystymme perehtymään syvällisemmin alueellisella tai planeettatasolla esiintyvien prosessien monimuotoisuuteen. Sen jälkeen kun Envisat-satelliitti laukaistiin avaruuteen vuonna 2002, toimintamahdollisuutemme ovat lisääntyneet, ja nyt pystymme mittaamaan valtameren väriä, mikä puolestaan auttaa meitä kuvaamaan globaaleja biogeokemiallisia prosesseja huomattavasti kehittyneemmällä tavalla kuin koskaan aikaisemmin.

ESA on parhaillaan toteuttamassa avaruuteen laukaistavien satelliittien sarjaa, jonka tavoitteena on syventää edelleen tietämystämme Maa-nimisestä planeettasysteemistä keräämällä tietoa valtamerien pintakerroksen suolaisuudesta, merenpinnan korkeudesta ja napajäätiköiden ulottuvuudesta. Ensimmäinen näistä satelliiteista on GOCE, joka kerää tietoja maapallon topologiasta edistäen merkittävällä tavalla menetelmiä, joilla mittaamme muuttuvia merenpinnan tasoja ja merivirtauksia. Jo pelkästään tutkittavien alueiden laajuuden ja vaikeapääsyisyyden vuoksi satelliitit ovat valtamerentutkijoille usein ainoa tapa kerätä säännöllisiä ja luotettavia tietoja valtamerien ominaisuuksista ja niihin liittyvistä prosesseista.

Toinen satelliitti ESAn maapalloa tutkivien satelliittien sarjassa on maaperän kosteutta ja merien suolapitoisuutta mittaava SMOS, joka laukaistiin 2. päivä marraskuuta. SMOS on maailman ensimmäinen satelliitti, jonka tehtävänä on valtamerien pintakerroksen suolaisuuden kartoittaminen ja maaperän kosteuden mittaaminen koko planeettamme alueella.

Valtamerien operatiivinen valvonta

Sen lisäksi, että nämä satelliitit edistävät valtamerissä tapahtuvien prosessien perusteellista ymmärtämistä, niillä on erittäin tärkeä tehtävä merenkulkualan turvallisuuden, meriympäristön suojaamisen ja lainsäädännön noudattamisen valvonnan aloilla. Esimerkkinä tästä on ESAn satelliittien tehtävä osana operatiivista järjestelmää, jonka tavoitteena on havaita lainvastaiset öljytuotteiden päästöt Euroopan vesistöihin. Satelliitit helpottavat Euroopan hallintoviranomaisia rannikkovesien laadun valvonnassa. Satelliittien havaintojen ja mittausten avulla voidaan laatia virallisia karttoja merijään vahvuudesta arktisilla alueilla. Nämä auttavat tekemään mm. tutkimusmatkoja, joiden tarkoituksena on havainnoida suurimpia merivirtoja tai jopa ennustaa tietynlaisia ääriolosuhteita.

Korvaamattomat työkalut planeettamme suojaamisessa

Maapallon havainnointia suorittavien uusien satelliittien avulla ESA pyrkii varmistamaan, että tietoa on saatavilla jatkuvasti erilaisiin tarpeisiin: operatiiviseen ja lakien noudattamisen valvontaan, valtamerien ja ilmaston tutkimukseen, ilmastomallien määrittämiseen.

“ESAn jäsenmaat ovat tehneet havaintoja valtameristä, maaperästä, mannerjäästä ja ilmakehästä avaruudesta käsin ensimmäisenä prioriteettinaan, ja juuri tämän vuoksi ESA on ainutlaatuinen maailman avaruusjärjestöjen joukossa. Tämän priorisoinnin ansiosta Eurooppa sijoittuu kärkeen tässä maailmanlaajuisessa kampanjassa, jonka kautta pyrimme paremmin ymmärtämään ja hallitsemaan ilmastonmuutosta sekä säilyttämään Maan edelleen elämälle mahdollisena planeettana”, sanoo Jean-Jacques Dordain lopuksi.

Copyright 2000 - 2018 © European Space Agency. All rights reserved.