ESAn tiedesatelliittien kiertoradat netissä

Satellites in orbit
Satelliitteja radoillaan
4 Syyskuu 2001

ESAn Tiedeosaston uudelta verkkosivulta voit seurata kaikkien ESAn toiminnassa olevien tieteellisten satelliittien kiertoratoja.

Voit valita jonkun seuraavista näkokulmista:

Earth view- vaihtoehto näyttää kaikki Maan kiertoradalla olevat ESAn tieteelliset satelliitit eli Hubblen, XMM-Newtonin sekä neljä Cluster-satelliittia.

Solar-System-vaihtoehto näyttää ESAn muiden tieteellisten satelliittien paikat radalloillaan. Näitä ovat Cassini-Huygens ja Ulysses. (ESAn tiedesatelliitteihin kuuluu myös Aurinkoa tarkkaileva SOHO- satelliitti, joka on sijoitettu Maan ja Auringon väliin paikaan jossa se pysyy samalla paikalla Maan ja Auringon välissä koko ajan.)

Kummassakin vaihtoehdossa voit seurata satelliitteja radoillaan reaaliajassa tai katsoa niiden ratojen muutoksia vuosien kuluessa.

Valitsemalla linkin "Satellite Info" pääset myös käsiksi valitsemasi satelliittin tietoihin sekä interaktiiviseen 3-D malliin.

Kaikki tämä osoitteessa sci.esa.int.

Copyright 2000 - 2018 © European Space Agency. All rights reserved.