Ensimmäiset ENVISATin ottamat kuvat julkistettu

ENVISATin MERIS-instrumentin kuva kolmiulotteisena versiona
28 Maaliskuu 2002

ENVISATin ensimmäiset kuvat on julkistettu ja ne näyttävät kiinnostavia näkymiä Länsi-Afrikasta ja Etelämantereesta. Afrikan rannikon kasviplankton ja Larsen B -jäätikön murtuminen näyttävät mihin ESAn uusi ympäristösatelliitti kykenee: se kykenee näyttämään niin kauneuden kuin kauheudenkin.

Uusi aika maapallon terveydentilan seurannassa alkoi maaliskuun ensimmäisenä päivänä, kun Euroopan avaruusjärjestö laukaisi ENVISAT-satelliittinsa kiertoradalle avaruuskeskuksestaan Kourousta Ranskan Guyanasta Ariane 5 -kantoraketilla. ENVISAT on suurin ja edistyksellisin koskaan tehty maantarkkailusatelliitti.

Kiertoradalla satelliitin aurinkopaneeli ja antennit avattiin, minkä jälkeen olivat vuorossa havaintolaitteet: ENVISATin kymmenen instrumenttia käynnistettiin yksi kerrallaan, ja jokainen niistä toimii suunnitelmien mukaisesti. Koko satelliitti toimii nyt hyvin ja tekee havaintoja ilmakehästä, meristä, maan pinnasta ja jäästä. Sen havainnot auttavat muodostamaan kokonaan uuden ja aikaisempaa tarkemman kuvan planeettamme ympäristön tilasta ja sen ilmaston muutoksesta.

ENVISAT tulee jatkamaan ESAn kahden aikaisemman ympäristösatelliitin ERS-1:n ja ERS-2:n tekemiä havaintoja kymmenen vuoden ajalta. Satelliittien tekemät mittaukset osoittavat selvästi ihmisen toiminnan vaikutukset ympäristöön ja nostivat osaltaan ensimerkiksi otsonikadon ja saastumisen päättäjien ja tiedotusvälineiden tietoon.

Ensimmäiset ENVISATin keräämät tiedot on nyt otettu vastaan Kiirunassa sijaitsevan ESAn maa-aseman kautta ja käsitelty Italiassa sijaitsevassa ESAn tietojenkäsittelykeskuksessa ESRINissä sekä instrumenttikohtaisissa tietojen käsittely- ja arkistointikeskuksissa ympäri Eurooppaa.

Envisat’s first ASAR image
ENVISATin ensimmäinen ASAR-kuva

Ensimmäiset ASAR-tutkan ja MERIS-havaintolaitteen ottamat kuvat ovat erityisen korkealaatuisia. Kuvat on muodostettu Etelämantereesta ja Länsi-Afrikasta tehdyistä havainnoista.

ENVISATin laukaisu tapahtui samoihin aikoihin kun Etelämantereen kookas Larsen B -jäätikkö irtaantui dramaattisesti mereen. ASAR-tutkan kuvaama 3250 neliökilometrin kokoisen jäätikön romahdus on viimeisin osoitus kuluneen 50 vuoden aikana tapahtuneesta nopeasta Etelämantereen alueen lämpiämisestä.

The Antarctic Peninsula
Etelämantereen niemimaa.

Maaliskuun aikana 200 metriä paksu jäätikkö on murtunut useiksi pienemmiksi jäävuoriksi ja -lautoiksi, jotka näkyvät selvästi kuvissa keskivoimakkaana tutkaheijastumana, joka osoittaa irronneen jään liikkuvan Nunatakkien eteläpuoliselta merialueelta kohti Weddellin merta. Tämä on laajamittaisin yksittäinen tapaus Antarktiksen niemimaan jäätiköiden murtumisten pitkässä sarjassa. Jäätikköalueen pienenemisen oletetaan johtuvan alueen nopeasta lämpenemisestä, joka on ollut keskimäärin 0,5 astetta vuosikymmenessä 40-luvun lopulta alkaen.

ENVISATin tuoreet havainnot ja ERS-satelliittien vuodesta 1992 olevat tiedot osoittavat selvästi Larsen B:n ja muiden jäätiköiden pienemisen, mistä voidaan päätellä suoraan napa-alueiden ilmaston olevan muuttumassa. Havainnot eivät ole merkittäviä ainoastaan jään dynamiikan ja meren sekä jään vuorovaikutuksen tutkimuksessa, vaan niiden avulla voidaan ymmärtää paremmin maailmanlaajuista meriveden kiertokulkua, koska jäätiköt ovat merkittäviä pohjaveden tuottajia.

West Coast of Africa
MERIS-instrumentin ensimmäinen kuva.

Toinen ENVISATin kymmenestä havaintolaitteesta, MERIS (Medium-Resolution Imaging Spectrometer) on havainnut kasviplanktonin kerääntymän ja mitannut sen klorofyllipitoisuuden Länsi-Afrikan edestä heti ensimmäisten toimintapäiviensä aikana.

Eräs MERIS-instumentin merkittävä ominaisuus on sen kyky osoittaa meren ylösvirtausalueita ja niiden ravinnepitoisuuksia. Nämä tiedot auttavat esimerkiksi kalavarantojen hallinnassa, sillä tärkeimmät kalastusalueet sijaitsevat virtausalueilla. Jos veden virtaus ylöpäin lakkaa, kuten käy yleensä Perun rannikolla El Niño -ilmiöiden tapahtuessa, koko paikallinen kalastusteollisuus on vaikeuksissa. Näin maailmanlaajuisilla ilmastomuutoksilla on suoria vaikutuksia yksittäisten paikkojen taloudellisiin olosuhteisiin ja elämän laatuun.

MERIS-instrumentin avulla voidaan tutkia niin ikään merien hiilikiertoa, ja kun sen havaintoja yhdistetään muiden ENVISATin mittalaitteiden tietoihin, voidaan havainnoista tehdä myös hyvin tarkkoja meren pintalämpötilan mittauksia. ENVISATin avulla on mahdollista ymmärtää paremmin meren lämpötilan ja ilmakehän tuulien vuorovaikutuksia sekä tutkia kasviplanktonin kasvua.

Envisat's ASAR fully deployed
ENVISAT avaruudessa.

ENVISAT on kokonaisuudessaan tehokas työkalu maailmanlaajuiseen ympäristön tilan ja ilmaston muuttumisen tarkkailuun. Sen avulla voidaan näin ollen myös valvoa tarkasti kansainvälisten ympäristösopimusten noudattamista; Eurooppa on osaltaan sitoutunut vähentämään Kioton sopimuksessa kasvihuonekaasujen päästöjään 8% vuoden 1990 tasosta vuosien 2008 ja 2012 välillä.

ENVISAT on kahdeksan tonnia painava kaupunkibussin kokoinen satelliitti, joka kiertää Maata napojen kautta kulkevalla radalla 800 kilometrin korkeudessa. Se on hyvin omatoiminen Maata havaitseva tutkimuslaite, jonka silminä ja korvina on kymmenen erilaista havaintolaitetta. Satelliitin toiminta-ajaksi kiertoradalla on suunniteltu viisi vuotta.

Satelliitin kymmenestä tutkimuslaitteesta yksi, ilmakehän otsonipitoisuutta mittaava GOMOS on tehty suomalais-ranskalaisena yhteistyönä. Suomalaisina osakkaina havaintolaitteessa ovat Ilmatieteen laitos, Patria Oyj, Space Systems Finland Oy ja Valtion teknillinen tutkimuskeskus VTT. GOMOS-instrumentin tietojen käsittely- ja jakelu hoidetaan Ilmatieteen laitoksen Sodankylän toimipisteen kautta.

ENVISAT havaitsee hyvin tarkasti eri tavoilla maan pintaa, jäätiköitä, meriä ja ilmakehää. Sen tietoja voivat käyttää tutkijoiden lisäksi julkishallinto sekä kaupalliset yhtiöt. ENVISAT on osa yhteiseurooppalaista ympäristö- ja turvallisuusasioiden maailmanlaajuista tarkkailuohjelmaa, GMESiä (Global Monitoring for Environment and Security).

Lisätietoja ENVISATista ja korkealaatuisia kuvia on saatavissa ESAn internetsivustolta osoitteesta http://www.esa.int/envisat

Tarkempaa ja yksityiskohtaisempaa projektikohtaista tietoa on ESAn erillisellä ENVISAT-sivulla osoitteessa http://envisat.esa.int

ESAn lehdistötoimiston yhteystiedot:

ESA Media Relations Office
Tel: +33(0)1.53.69.7155
Fax: +33(0)1.53.69.7690

Copyright 2000 - 2018 © European Space Agency. All rights reserved.