Euroopan avaruuspolitiikka on nyt todellisuutta

ESA Director General at the 4th Space Council in 2007
22 Toukokuu 2007

ESA PR 21-2007. Vahvempi Eurooppa avaruudessa, paremmin varautuneena ja paremmin koordinoituna vastaamaan kansalaistensa tulevaisuuden tarpeisiin. Laajempi strateginen ulottuvuus, joka vastaa uusiin haasteisiin. Tähän sisältyvät myös avaruutta koskevat turvallisuus- ja puolustusohjelmat sekä avaruus lisäulottuvuutena EU:n ulkoisiin suhteisiin: kaikki tämä on uutta politiikkaa, joka on suunniteltu vastaamaan Euroopan etuja ja arvoja.

Euroopan avaruusjärjestön jäsenvaltioiden avaruusasioista vastaavat ministerit sekä Euroopan unionin kilpailuvirastossa sisäisistä markkinoista, teollisuudesta ja tutkimuksesta vastaavat henkilöt kokoontuivat eilen Brysseliin hyväksymään Euroopan avaruuspolitiikan päätöslauselman.

Euroopan komission ja Euroopan avaruusjärjestön pääjohtajan yhteisesti luonnostelemassa Euroopan avaruuspolitiikassa hahmotellaan strategiset suuntaviivat Euroopan tulevalle avaruustoiminnalle. Tässä asiakirjassa Euroopan Unioni, ESA ja sen jäsenvaltiot sitoutuvat lisäämään avaruuteen liittyvien toimintojensa ja ohjelmiensa koordinointia sekä organisoimaan keskinäiset roolinsa tällä alueella.

GMES
GMES

Euroopan avaruuspolitiikan olennainen osa muodostuu Euroopan avaruusohjelman perusperiaatteista. Euroopan avaruusohjelma on suunnittelu- ja strategiatyökalu, joka käsittää kaikki Euroopan tärkeimmät avaruustoiminnot. Ohjelma tukee avaruuspolitiikan määrityksessä ja toteutuksessa tarvittavien julkisten resurssien ja kykyjen optimointia.

Euroopan avaruuspolitiikan tavoitteena on koordinoida paremmin avaruustoiminta EU:n, ESAn ja niiden jäsenvaltioiden kesken, maksimoida varainkäyttö ja välttää haaskaavaa päällekkäisyyttä; näin se vastaa Euroopan yhteisiin tarpeisiin. Euroopan avaruuspolitiikan kohteena on myös lisääntynyt synergia siviili- ja puolustusalan avaruusohjelmien ja -teknologioiden välillä.

Space Council
Space Council participants, May 2007

Uusi politiikka haastaa varmistamaan, että kestävän kehityksen periaate toteutuu avaruussovellusten rahoituksessa, erityisesti kun on kysymys ympäristön tilaa tutkivasta lippulaivahankkeesta, Global Monitoring for Environment and Security -projektista (GMES). Se myös ottaa huomioon, että avaruus on erittäin merkityksellinen sektori, joka innostaa kasvuun, innovaatioon ja työllisyyteen, ja tarjoaa arvokkaita mahdollisuuksia Euroopan teollisuudelle.

Lisäksi Euroopan avaruuspolitiikka tukee EU:n ulkoisia suhteita sikäli kuin EU, ESA ja niiden jäsenvaltiot tulevat ottamaan käyttöön koordinaatiomekanismin, jolla kehitetään kansainvälisiä suhteita koskevaa yhteistä strategiaa avaruustoimintojen alueella.

Lehdistötietoja:

Franco Bonacina
Spokesman for the ESA Director General and Head of the Media Relations Office
ESA Communication Department
+ 33 (0)1 53 69 72 99
Franco.Bonacina1@esa.int
Queries: media@esa.int

Koko artikkeli:
http://www.esa.int/esaCP/SEM4UU8RR1F_index_0.html

Copyright 2000 - 2018 © European Space Agency. All rights reserved.