Euroopan tulevaisuus avaruudessa

17 Kesäkuu 2003

Euroopan avaruuspolitiikan "vihreä kirja" on Euroopan avaruusjärjestön ja Euroopan unionin yhteinen strategiajulistus, joka viitoittaa uutta aikaa eurooppalaisessa avaruustoiminnassa. ESA ja Euroopan komissio haluavat nostaa vihreällä kirjalla keskustelua avaruusasioista ympäri Euroopan.

Kuusi tapaamista Euroopan maiden eri pääkaupungeissa, työryhmiä, kahdenkeskisiä esittelyjä ja Internetissä ollut keskusteluryhmä - Euroopan avaruuspolitiikka on hersyttänyt jo useita tuhansia aloitteita ja kommentteja erilaisilta tahoilta. Euroopan unionin jäsenmaiden ja tulevien jäsenmaiden kansalaiset, avaruusalan ammattilaiset, tutkijat, teollisuusjohtajat ja muut avaruusalasta kiinnostuneet ovat voineet kertoa näkemyksensä eurooppalaisen avaruustoiminnan tulevaisuudesta.

Saatujen vastausten mukaan on olennaisinta yhdistää paremmin kaikki avaruustoiminnan alat ja toimijat keskenään. Näin saatava parempi yhteistoiminta on vastausten valossa elintärkeää Euroopan avaruustoiminnan itsenäisyyden stategiselle ja taloudelliselle tulevaisuudelle, kansalaisten hyvinvoinnille sekä alkaneen vuosituhannen haasteisiin vastaamiselle.

Euroopan avaruustulevaisuuden kartoittamisen päätöskokous pidetään Pariisissa 23.-24. kesäkuuta. Kokouksessa tehdään loppupäätelmiä, määritellään päämääriä ja annetaan suosituksia siitä, kuinka Euroopan osaa avaruustoiminnassa voitaisiin korostaa ja miten eurooppalaista avaruusosaamista voidaan valjastaa nykyistä paremmin palvelemaan koko maanosan kansalaisia. Nämä kaikki kootaan syksyllä valmistumaan Valkoiseen kirjaan.

Loppukokouksen lehdistötilaisuus järjestetään Pariisissa tiistaina, 24. kesäkuuta 2003 klo 12. Tilaisuudessa on läsnä EUn tutkimuksesta vastaava komissaari Philippe Busquin, ESAn johtaja Antonio Rodotà ja tutkimusasioista vastaavat ministerit kolmesta avaruustoiminnassa johtavasta eurooppalaisesta maasta, Ranskasta, Saksasta ja Italiasta.

Tilaisuus on erinomainen mahdollisuus kuulla näitä eurooppalaisia päättäjiä ja tutustua heidän visioihinsa Euroopan tulevaisuudesta avaruudessa.

Tiedotustilaisuus pidetään (24.6.2003 klo 12) osoitteessa:

Maison de la Chimie (room 201)
28 bis rue Saint Dominique
75007 Paris

ja paikalla ovat:

Philippe Busquin, EUn tutkimusasioista ja avaruudesta vastaava komissaari
Antonio Rodota, ESAn johtaja
Claudie Haigneré, Ranskan tutkimus- ja uuden teknologian ministeri
Letizia Moratti, Italian opetuksen, yliopistojen ja tieteellisteknisen tutkimuksen ministeri
Edelgard Bulmahn, Saksan opetus- ja tutkimusministeri

Lisätietoja tilaisuudesta toimittajille antavat:

Patrick Vittet-Philippe
Euroopan Unionin tutkimusasioista vastaavan komission tiedotuspäällikkö
Puh: +32.2.2969056
Mobile: + 32 477 274663
Email: patrick.vittet-philippe@cec.eu.int

Donna Reay
Euroopan Unionin tutkimusasioista vastaavan komission strategia ja politiikka
Puh + 32 2 299 3769
E-mail: donna.reay@cec.eu.int

Franco Bonacina
ESAn tiedotusosasto
Puh + 33 1 5369 7713
E-mail: franco.bonacina@esa.int

Fabio Fabbi
Komissaari Busquinin edustaja
Puh +32 2 296.41.74
E-mail:Fabio.Fabbi@cec.eu.int

Copyright 2000 - 2018 © European Space Agency. All rights reserved.