Galileo-paikannusjärjestelmä toteutuu

Galileo constellation
Galileon tulisi olla toiminnassa vuonna 2008
27 Toukokuu 2003

ESA PR 33-2003. Euroopan avaruusjärjestö voi viimeistellä nyt osaltaan osallistumisensa ehdot Galileo -paikannussatelliittisysteemin rakentamiseen ja hyväksyä pian Euroopan unionin kanssa allekirjoitettavan Galileo-ohjelman yhteisen perustamispäätösasiakirjan.

ESAn jäsenmaiden kokouksessaan maanantaina tekemä päätös tekee nyt mahdolliseksi uuden, virallisen yhteenliittymän perustamisen. Sen tehtävänä on koordinoida ESAn ja EUn osallistumista Galileo-ohjelmaan, jonka tarkoituksena on luoda maailmanlaajuisesti toimiva eurooppalainen satelliittinavigointijärjestelmä.

"Tämä on merkittävä päivä Euroopalle yleisesti ja erityisesti sen avaruusyhteisölle. Satelliittipaikannuksella tulee olemaan suuria taloudellisia, teollisia ja strategisia vaikutuksia, joten jäsenmaiden tekemä päätös on kaikkien edun mukainen. Voimme nyt jatkaa työtä aikanaan kaikkia kansalaisia hyödyttävän Galileon parissa", totesi ESAn pääjohtaja Antonio Rodotà maanantaisen delegaattikokouksen päätteeksi. ESAn jäsenmaiden delegaatit kokoontuivat Pariisissa pohjustamaan nyt tiistaina pidettävää ministeritason kokousta, jota johtaa Saksan opetus- ja tutkimusministeri Edelgard Bulmahn.

"Olen erittäin iloinen tästä päätöksestä, sillä Galileo pääsee viimein matkaan. Olen kiitollinen kaikille ESAn jäsenmaille siitä, että he ovat päässeet hyvin tasapainoiseen ratkaisuun, ja tyytyväinen siihen, että Eurooppa on osoittanut kykenevänsä pysymään huipputekniikan eturintamassa tällä ohjelmalla, joka on erittäin käyttökelpoinen jokapäiväisen elämän kannalta", kommentoi ministeri Bulmahn asiaa päätöksestä kuullessaan.

Galileo: Map and Compass
Galileo-järjestelmään kuuluu 30 satelliittia

Galileo-yhteishanketta (The Galileo Joint Undertaking) tullaan johtamaan Brysselistä, missä sijaitseva toimisto pitää huolen ohjelman eri vaiheiden totetuttamisesta. Toimisto tasoittaa samalla tietä uudenlaiselle organisaatiolle, jonka tehtäväksi tulee Galileo-satelliittilaivueen operointi. Sen vastuulle kuuluu lisäksi Galileon kehittäminen, satelliittien testaaminen ja koko systeemin rakentaminen sekä lopulta sen ylläpito.

Galileo-yhteishankkeen taustalla ovat Euroopan avaruusjärjestö sekä Euroopan unioni, jota yhteistyössä edustaa Euroopan komissio. Galileo on ensimmäinen ESAn ja EUn yhteinen hanke.

Galileo-järjestelmään kuuluu 30 Maata kiertävää pientä satelliittia, joiden lähettämien signaalien perusteella vastaanottimet kykenevät määrittämään sijaintinsa Maan pinnalla hyvin tarkasti. Galileo täydentää nykyisin toiminnassa olevia paikannusjärjestelmiä, ennen kaikkea amerikkalaista yleisesti käytössä olevaa GPS-järjestelmää. ESAn ja EUn yhdenvertaisesti kehittämä Galileo on siviilikäyttöön suunnattu järjestelmä, jonka on tarkoitus olla valmis vuonna 2008. Se tulee tarjoamaan eurooppalaisille ja koko maailman kansalaisille uuteen teknologiaan perustuvan, erittäin tarkan ja luotettavan satelliittipaikannusmahdollisuuden.

Car navigation
Autojen navigointilaitteet ovat vain yksi kiinnostava paikannustekniikan sovellus

Järjestelmä tarjoaa paljon erilaisia mahdollisuuksia tie-, raide- ja meriliikenteen käyttöön, sen lähettämää tarkkaa aikasignaalia voidaan käyttää tiedonsiirron tukena ja sillä on useita käyttömahdollisuuksia jokapäiväisessä elämässä; paikannuspalvelut levittäytyvät koko ajan uusille alueille ja aikanaan paikannusmahdollisuus saattaa olla normaali varuste matkapuhelimissa. Ennusteet lupaavat Galileoon sijoitetuille varoille hyvää palautuskerrointa (4,6) ja sen oletetaan luovan yli 140 000 uutta työpaikkaa.

Galileo-systeemin 30 satelliitista 27 on toiminnallisia ja kolme on avaruudessa reservissä siltä varalta, että jokin pääsatelliiteista rikkoutuu. Ne sijaitsevat kolmella ympyränmuotoisella kiertoradalla maapallon ympärillä siten, että niiden kaltevuus päiväntasaajan suhteen on 56°. Ratojen korkeus Maan pinnasta on 23 616 km. Näillä radoilla Galileo-satelliitit kattavat hyvin koko asutun maapallon pinnan. Systeemiä varten perustetaan kaksi valvontakeskusta, jotka huolehtivat satelliittien operoinnista sekä koko navigointisysteemin toiminnasta.

Lisätietoja:

Franco Bonacina
ESA, Media Relations Service
Tel: +33(0)1.53.69.7155
Fax: +33(0)1.53.69.7690

Copyright 2000 - 2018 © European Space Agency. All rights reserved.