Maailman maastopalokartat Internetissä

24 Toukokuu 2006

ESAn satelliitit ovat tarkkailleet vuosikymmenen ajan taukoamatta Maan pinnalla roihuavia maastopaloja. Niiden keräämiin tietoihin perustuvat, koko maapallon laajuiset palokartat ovat nyt käytettävissä Internetin kautta lähes reaaliajassa.

WFA-kartta, World Fire Atlas, on kaikkien aikojen ensimmäinen monen vuoden tiedot sisältävä maailmanlaajuinen maastopalokartta, ja se tarjoaa uusia havaintoja kuuden tunnin viiveellä reaaliajasta. . Koska luonnonpalot ovat tärkeä ympäristömuutoksiin vaikuttava tekijä, kartalla on suuri merkitys.

"Kartta on erinomainen tietolähde", kertoo Matt Fitzpatrick Tennesseen yliopiston ekologian ja evoluutiobiologian laitokselta. "Vastaavaa ei ole aiemmin ollut saatavilla. Sen perusteella ekologit pystyvät paremmin selvittämään, kuinka tulipalot muokkaavat luontoa maapallolla." .

Maapallolla palaa vuosittain yli 50 miljoonaa hehtaaria metsää. Näillä maastopaloilla on merkittävä ympäristövaikutus, sillä ne lisäävät huomattavasti ilmakehään vapautuvien kasvihuonekaasujen, kuten hiilidioksidin, määrää. Viimeisen vuosikymmenen aikana tutkijat ovat alkaneet tarkkailla näitä paloja ja niiden vaikutuksia. WFA-kartan tietoja käytetäänkin tätä nykyä pääasiassa ilmakehätutkimuksissa.

Myös ilmastomuutoksen tutkimisessa luonnonpalojen seuraaminen on tärkeää; esimerkiksi vuoden 1998 El Niño pahensi Borneossa roihuavia metsäpaloja, jotka vapauttivat Maan ilmakehään suunnilleen 2,5 miljardia tonnia hiiltä, mikä vastasi koko Euroopan hiilipäästöjä samana vuonna.

WFA-palvelua käyttää yli 200 rekisteröityä käyttäjää, jotka hyödyntävät tietoja ilmakehän kemian, maankäytön muutosten, globaalien ekologisten muutosten, luonnonpalojen estämisen ja hallinnan sekä meteorologian tutkimuksissa Euroopassa, Aasiassa, Pohjois-Amerikassa, Etelä-Amerikassa, Afrikassa ja Australiassa.

Esimerkiksi Harvardin ja Toronton yliopistot, Yhdysvaltain ilmakehän tutkimuskeskus (National Center for Atmospheric Research) ja NASA ovat käyttäneet kartan tietoja tieteellisissä julkaisuissaan. Kaikkiaan WFA-kartan tietoja on käytetty tähän mennessä jo sadassa tieteellisessä julkaisussa.

Karttojen, kellonajan ja päivämäärän lisäksi kartan tietoihin kuuluvat paloalueiden tarkat koordinaatit. Tietokannan ajallinen kattavuus on vuodesta 1995 tähän päivään, mutta katkeamattomat ympärivuotiset tiedot ovat saatavilla vuodesta 1997 eteenpäin.

Kartan tiedot perustuvat vuonna 1995 laukaistun ESAn ERS-2-satelliitin ATSR-radiometriltä (Along Track Scanning Radiometer) ja vuonna 2002 laukaistun ESAn Envisat-satelliitin AATSR-radiometriltä (Advanced Along Track Scanning Radiometer) saatuihin tietoihin.

Radiometrit toimivat kuin suuret taivaalla olevat lämpömittarit, jotka mittaavat maanpinnan lämpötilaa lämpöinfrapunasäteilyn perusteella. Palot tunnistetaan parhaiten silloin, kun paloalueella on yö ja paloa ympäröivien maa-alueiden lämpötila on alhaisempi. ATSR- ja AATSR-radiometrit rekisteröivät tulipalon aina, kun lämpötila ylittää 312 °K eli 38,85 °C, ja ne pystyvät tunnistamaan jopa tehtaiden liekkitornit niiden korkean lämpötilan vuoksi.

WFA-kartta on ESAn jäsenmaiden sisäinen kaukokartoitusalan asiantuntijoiden tietotuotteiden jakeluprojekti.

Copyright 2000 - 2018 © European Space Agency. All rights reserved.