Matkalle Marsiin Etelämantereen ja Toulousen kautta

Concordia Station Antarctica
Concordia
18 Kesäkuu 2003

Vaikka matka punaiselle planeetalle on vielä jonkin ajan päässä, ovat tutkijat tietoisia eräästä Mars-lennon suurimmasta ongelmasta: ihmisen psykologisesta sopeutumisesta pitkään oleskeluun painottomuudessa, eristyksissä ja kaukana kotipaneetasta.

ESA tutkii tätä yksinkertaista, mutta silti vaikeaa ongelmaa kahdella erityisellä tutkimusohjelmalla yhdessä Ranskan avaruusviraston CNESin, NASAn ja kahden etelämannertutkimusorganisaation kanssa. Tutkimusohjelmista toinen järjestetään Toulousessa, Ranskassa, ja toinen erityisellä Etelämantereelle rakennettavalla tutkimusasemalla. Molemmissa paikoissa tehtäviin pitkän avaruusmatkan sivuvaikutusten tutkimuksiin pyydetään ehdotuksia tutkijoilta, jotka voivat saada lisätietoja 11.8.2003 mennessä jätettäviä tutkimusehdotuksia varten sivun lopussa mainituilta henkilöiltä.

Concordia

Ensimmäiseksi tutkijoilta pyydetään lääketieteeseen, fysiologiaan tai psykologiaan liittyviä ehdotuksia tutkimuksista, joita voitaisiin tehdä Etelämantereelle rakennettavalla Concordia-asemalla. Asema tehdään yhdessä Ranskan napatutkimusinstituutin IPEVin ja Italian Antarktis-tutkimusohjelman PNRAn kanssa.

Matkalle Marsiin Etelämantereen ja Toulousen kautta

Näillä tutkimuksilla pyritään selvittämään ongelmia, joita pitkäkestoisen miehitetyn Mars-lennon aikana saattaa ilmetä. Vaikka ehdotuksilla ja siten asemalla tehtävällä tutkimuksella ei välttämättä olekaan suoraa yhteyttä avaruuslentoihin, on Concordia kuitenkin ainutlaatuinen paikka Mars-lentoihin liittyvien asioiden tutkimiseen ja lentoihin valmistautumiseen.

"Etelämanner on yksi maapallon eristäytyneimmistä paikoista, joten Concordia on mahdollisimman hyvä esimerkkitapaus Mars-lennon erilaisten tekijöiden tutkimiseen", sanoo tutkimuksen johtaja Oliver Angerer. "Asema on käytännöllisesti eristettynä muusta maailmasta kahdeksasta yhdeksään kuukauden ajan, joten asukkaiden tulee oppia elämään siellä itsekseen."

Mukaan hyväksyttävistä tutkimuksesta kootaan kokonainen tutkimusohjelma, joka käynnistetään keväällä 2006. Ohjelman tarkoituksena on lisätä tietämystämme ihmisen sopeutumisesta äärimmäisiin olosuhteisiin, eristäytymiseen muusta ihmiskunnasta ja sulkeutumiseen pieneen ympäristöön. Lisäksi ohjelman avulla kehitetään tekniikkaa tällaisissa olosuhteissa tarvittavaa lääketieteellistä hoitoa varten.

Kansainvälinen pitkäkestoinen vuodetutkimus

Toinen Mars-lentoihin liittyvä tutkimusohjelma järjestetään Toulousessa, missä vapaaehtoisten joukko tulee viettämään kahdesta kolmeen kuukautta vuoteessa. Tutkimus toteutetaan ESAn ja Ranskan avaruushallinnon CNESin sekä NASAn välisenä yhteistyönä.

Tutkimuksen kaksi tärkeintä selvitettävää asiaa ovat lihasten ja luiden fysiologia sekä ihmisen fysiologia laajemmin. Tarkoituksena on selvittää erilaisten rasitustilojen vaikutuksia lihasten ja luiden massaan sekä ymmärtää rasitustason vaikutusta verenpaineeseen sekä sydämen toimintaan. Tutkijoilta toivotaan yhteistyötä Atlantin ylitse eurooppalaisten ja amerikkalaisten tutkimusryhmien välillä ja NASA on jo julkaissut samanlaisen tutkimustarjouksen yhdysvaltalaisille tutkijoille.

Koska avaruudessa tehtävät mahdollisuudet ihmisen fysiologian tutkimiseen ovat hyvin rajallisia, tutkimuksessa simuloidaan pitkäaikaista oleskelua mikropainovoimassa asettamalla koehenkilöt makaamaan 60-90 vuorokauden ajaksi erikoisiin vuoteisiin, jotka on kallistettu asentoon, jossa henkilöt makaavat hieman pää alaspäin. Tarkoituksena on seurata koehenkilöiden lihasmassan, luiden, verenpaineen ja muiden fysiologisten seikkojen kehittymistä tutkimuksen aikana. Tutkimus tehdään Avaruuslääketieteen instituutin yhteydessä Toulousessa olevassa erityisessä tutkimuslaitoksessa.

Bedrest computer
Kansainvälinen pitkäkestoinen vuodetutkimus

Tutkimusta on tehty aikaisemmin astronauteilla ja miespuolisilla vapaaehtoisilla niin oikeassa kuin simuloidussakin mikropainovoimassa, joten vuonna 2004/2005 tehtävä seuraava tutkimusohjelma tulee käsittämään noin 25 naispuolista vapaaehtoista. Ryhmään kuuluu niin koeryhmä kuin vertailuryhmäkin, minkä lisäksi perustetaan toinen miespuolisista vapaaehtoisista koostuva (seitsemän henkilöä) vertailuryhmä, mikäli tämä katsotaan tieteellisesti tarpeelliseksi. Tutkimuksella pystyttäneen selvittämään miesten ja naisten väliset eroavaisuudet ja samankaltaisuudet.

"Tärkeintä näissä molemmissa tutkimusohjelmissa on saada lisää tietoa niin käytännön sovelluksia kuin avaruuslentojen suunnitteluakin varten", toteaa ESAn projektista vastaava johtaja Peter Jost. "Näin ollen toivomme saavamme lääketieteelliseen käyttöön hyödyllisiä tekniikoita sekä kykenevämme parantamaan avaruuslentäjien terveydenhuoltoa ja turvallisuutta avaruusasemalla pitkien lentojen yhteydessä sekä aikanaan miehitetyillä Mars-lennoilla."

Lisätietoa

Tarkempia tietoja molemmista tutkimusohjelmista ja niihin liittyvistä tutkimuskutsuista on ESAn webbisivuilla osoitteissa http://www.spaceflight.esa.int/bedrest ja http://www.spaceflight.esa.int/concordia .

Ehdotuksien tulee olla perillä ESAssa elokuun 11. päivänä 2003.

Yhteydenotot:

Concordia -tutkimusohjelma
Dr Oliver Angerer
Human Exploration Science Coordinator
ISS Utilisation and Promotion Division
Directorate of Human Spaceflight
European Space Agency
Noordwijk
The Netherlands
Tel.: +31 (71) 565 3728
Email: concordia@esa.int

Vuodetutkimus
Dr Peter D. Jost
Life Sciences Medical Doctor
ISS Utilisation and Promotion Division
Directorate of Human Spaceflight
European Space Agency
Noordwijk
The Netherlands
Tel.: +31 (71) 565 6612
Email: bedrest@esa.int

Copyright 2000 - 2018 © European Space Agency. All rights reserved.