Metsät näyttämön keskipisteenä Kööpenhaminassa

GlobCover map of COMIFAC member states
21 Joulukuu 2009

YK:n Kööpenhaminan ilmastokonferenssin lähestyessä päätöstään neuvottelujen keskipisteeksi on noussut metsien merkitys ilmastonmuutoksen lieventämisessä. Uusi politiikka metsien tuhoamisen ja metsäkadon aiheuttamien päästöjen vähentämisestä on saanut laajaa kannatusta kaikkien uusien sopimusten keskeisenä elementtinä.

Koska metsien tuhoaminen aiheuttaa lähes viidenneksen maailman kasvihuonekaasupäästöistä, nämä uudet toimintatavat voisivat tarjota kehitysmaille mahdollisuuden edistää päästöjen vähentämistä merkittävällä tavalla. Tämän saavuttamiseksi teollisuusmaat ovat nyt allekirjoittamassa miljardien eurojen rahoitussopimusta kehitysmaiden tueksi, mikä tekisi maailman trooppisten sademetsien säilyttämisestä taloudellisesti houkuttelevampaa verrattuna niiden hakkaamiseen.

Afrikka tärkeässä roolissa

COP15-ilmastokokouksen aikana sademetsävaltioiden paikalliset, alueelliset ja valtion viranomaiset, yritykset, kansainväliset kehitysjärjestöt ja kansalliset yhteisöt kokoontuivat yli 25 erilaiseen tapahtumaan keskustelemaan siitä, miten tätä uutta politiikkaa voidaan toteuttaa käytännössä.

Eräs korkeaprofiilisimmista tapahtumista keskittyi Congo Basin -järjestön toimintaan, jossa Keski-Afrikan metsäkomission (Commission des Forêts d’Afrique Centrale, COMIFAC) 10 jäsenmaata toimivat yhdessä trooppisten sademetsien säilyttämisen ja kestävän metsänhoidon puolesta. Järjestön toiminta-alue kattaa lähes 30 % maailman sademetsistä.

The COMIFAC event
The COMIFAC event

COMIFAC-tapahtuman tukijoita olivat ESA, saksalainen kehitysjärjestö GTZ, Saksan kehityspankki sekä eräät muut kansainväliset yhteistyökumppanit. ESA auttaa metsien valvontaan keskittyvän GMES-projektinsa (Global Monitoring for Environment and Security) kautta kolmea COMIFAC-maata (Kamerunia, Gabonia ja Kongon tasavaltaa) integroimaan maapallon havainnointitietoja maiden kansallisiin metsänhoito- ja ilmasto-ohjelmiin. Projektia johtaa saksalainen kaukokartoitusyritys GAF sekä joukko kansainvälisiä yhteistyökumppaneita.

Tapahtuman aikana Gabonin, Kongon demokraattisen tasavallan ja Kongon tasavallan (Brazzavillen) ympäristöministerit Saksan ulkomaankauppa- ja kehitysministerin kanssa käymissään keskusteluissa korostivat tämän uuden politiikan tärkeää merkitystä.

Kokouksen runsaslukuiselle osanottajajoukolle pitämässään puheessa Kongon metsien kansainvälinen lähettiläs ja vuoden 2004 Nobelin rauhanpalkinnon saaja tri Wangari Matthai totesi: “Pyydän teitä kaikki yhdistämään voimanne ja vaatimaan valtioidenne päämiehiä myöntämään COMIFAC:lle riippumaton talousmekanismi.”

Satelliitit auttavat käytännön toteuttamisessa

Dr Wangari Matthai
Dr Wangari Matthai

Brasilian avaruusjärjestön (INPE) johtaja Gilberto Camara, joka toimii myös maan havainnointisatelliittikomitean (CEOS) puheenjohtajana, korosti puheessaan sitä tärkeää roolia, joka satelliittien avulla tapahtuvalla metsien tarkkailulla on tarjottaessa kehitysmaille mahdollisuus tämän uuden politiikan toteuttamiseen. “Tiedämme, että maapallon havainnointitiedot ovat olennaisia planeetallemme, mutta demokraattisen tiedonsaannin on ulotuttava kansan syviin riveihin asti”, hän totesi ESA:n järjestämässä ilmastoaiheisessa oheistapahtumassa.

CEOS tukee maapallon tilaa havainnoivan hallitustenvälisen GEO-ryhmän toimia metsien sitoman hiilen seurannassa luovuttamalla satelliittien keräämiä tietoja, joiden avulla maat voivat kehittää omia järjestelmiään metsien tilan ja hiilimäärän seurantaan.

ESA:n ja EU:n GMES-ohjelma on jo vakiinnuttamassa kattavaa maailmanlaajuista maapallon havainnointiin kehitettyä avaruusinfrastruktuuria, joka tukee näitä uusia toimintatapoja. ESA ja EU:n jäsenmaat ovat tähän mennessä investoineet 2 miljardia euroa GMES-avaruuskomponentin kehittämiseen. GMES sisältää viisi uudenlaista, Sentineliksi nimettyä satelliittia, ja lisäinvestointeihin on varauduttu sen jatkuvan toiminnan ja tiedonsaannin turvaamiseksi seuraavien 20 vuoden ajalle.

ESA:n jäsenmaiden Sentinel-satelliiteille äskettäin hyväksymä maksuton ja avoin tiedonjakopolitiikka edistää merkittävällä tavalla demokraattista tiedonsaantia ja läpinäkyvyyttä, jota COP15-ilmastokokouksessa peräänkuulutettiin.

Copyright 2000 - 2018 © European Space Agency. All rights reserved.