Tarkempaa tietoa lumensyvyydestä uuden menetelmän avulla

Pohjolaa ENVISATin kuvaamana
29 Maaliskuu 2007

Ilmatieteen laitoksessa ja Teknillisen korkeakoulun Avaruustekniikan laboratoriossa kehitellään menetelmää, jonka avulla säähavaintoasemilta saatava lumensyvyystieto yhdistetään satelliittimittauksista saatuihin arvioihin. Tietoja yhdistämällä saadaan parannettua lumensyvyyden ja lumen vesiarvon mittausta koko pohjoisella pallonpuoliskolla.

Lumikerroksen syvyyden mittaaminen avaruudesta on nykyisin rutiininomaista toimintaa ja esimerkiksi Suomen ympäristökeskuksessa arvioidaan normaalisti näin keväisin miten sulava lumi saattaa aiheuttaa tulvia sekä miten vesivoimaa voidaan optimoida jokien vesimäärän muuttuessa. Lumen määrää voidaan arvioida monilla eri satelliiteilla, muun muassa ESAn Envisat-ympäristösatelliitin mittalaitteilla. Lumipeitteen vaihtelun seuraaminen auttaa lyhytaikaisten vaikutusten lisäksi saamaan lisää tietoa ilmaston muuttumisesta.

Ilmatieteen laitoksessa kehitetyn uuden assimilaatiomenetelmän avulla sääasemilta saatava lumensyvyystieto yhdistetään Yhdysvaltojen avaruushallinnon NASAn tekemiin satelliittimittauksiin. Uuden menetelmän avulla tiedoista muodostuvat karttakuvat tulevat tällä hetkellä muutaman päivän välein erityisesti tutkijoiden saataville osoitteeseen http://snow.fmi.fi

Tämän kaltaista satelliittimittausten ja maanpintahavaintojen yhdistämistä ei ole käytetty operatiivisesti lumensyvyyden määrittämisessä aikaisemmin missään päin maailmaa. Polaarialueilta saadaan menetelmän avulla kattavaa lumitietoa, jota voidaan käyttää ilmastonmuutostutkimuksen lisäksi myös ilmastomallinnuksessa. Tiedoista on hyötyä myös selvitettäessä vesivarantoja vesivoimateollisuuden tarpeisiin sekä tehtäessä tulvaennusteita sulamiskausien aikana.

Snow cover
Lumensyvyyden mittaamista satelliittitietojen avulla

Yksinään kumpikaan nykyisin käytössä olevista mittausmenetelmistä ei ole varma tietolähde. Säähavaintoasemilta tieto saadaan vain yksittäisistä pisteistä, mikä ei välttämättä anna kattavaa kuvaa lähialueen lumensyvyydestä. Vastaavasti satelliiteista saatavien havaintojen heikkoutena on se, että lumensyvyydelle saadaan arvio vain kuivasta lumesta. Uuden menetelmän avulla saadaan koko pohjoisen alueen kattava lumikartta myös alueilta, joissa lumi on märkää, jolloin lumensyvyyden ja vesiarvon mittaustiedot tarkentuvat.

Ensisijaisesti tutkijoiden käyttöön suunnatulle sivustolle on tarkoitus jatkossa lisätä myös muita lumeen liittyviä tuotteita.

Yhteen lumensyvyyttä ja vesiarvoa kuvaavaan karttaan yhdistetään kaikki tarkasteltavan vuorokauden aikana saadut satelliitti- ja lumensyvyyshavainnot. Jotta koko pohjoisesta alueesta saataisiin kattava kuva, pitää havaintoja yhdistää usealta satelliitin ratakierrokselta. Samoin sääasematietoja pitää kerätä koko alueelta, jotta tarkkuus olisi paras mahdollinen. Tietojen kerääminen aiheuttaa tällä hetkellä noin viikon viiveen, mutta jatkossa lumensyvyystietoja saadaan lähes reaaliaikaisesti.

Lisätietoja

Tutkija Panu Lahtinen, Ilmatieteen laitos
puh. (09) 1929 3628, panu.lahtinen@fmi.fi

Tutkija Matias Takala, Ilmatieteen laitos
puh. 040 527 9778, matias.takala@fmi.fi

Tutkimusprofessori Jouni Pulliainen, Ilmatieteen laitos
puh. 050 589 5821, jouni.pulliainen@fmi.fi

Tutkimusprofessori Jarkko Koskinen, Ilmatieteen laitos
puh. (09) 1929 4174, jarkko.koskinen@fmi.fi

Tutkija Juha-Petri Kärnä, Teknillinen korkeakoulu
puh. (09) 451 6077, juha-petri.karna@tkk.fi

Copyright 2000 - 2018 © European Space Agency. All rights reserved.