Opwarming van de Aarde

Access the image

Elke keer als we uitademen, komt er koolzuur in de atmosfeer. Koolzuur is een zogenaamd broeikasgas. Die gassen heten zo omdat ze warmte vasthouden.

De afgelopen honderd jaar is er steeds meer koolzuur in de atmosfeer gekomen. Dat komt vooral door menselijk toedoen, zoals olie- en gasverbranding en kaalslag van bossen.

Bossen halen heel veel koolzuur uit de lucht. Maar die koolstof is in de bomen opgeslagen en komt weer in de atmosfeer als we ze kappen of verbranden.

Uit satellietgegevens blijkt dat de wereld warmer lijkt te worden. De meeste wetenschappers denken dat de temperatuur op Aarde stijgt doordat er steeds meer broeikasgassen zijn. Dat noemen we het 'broeikaseffect'.

Access the image

Met satellieten als ESA's Envisat komen we meer te weten over de klimaatverandering op onze planeet en kunnen we beter voorspellen hoe de toekomst eruit zal zien.

Sommige instrumenten van Envisat brengen de broeikasgassen elke dag in kaart. Eén daarvan is methaan, dat veel wordt gebruikt in gasfornuizen en verwarmingssystemen. Andere satellieten volgen veranderingen in temperatuur, sneeuw, ijs, meren en bosoppervlak.

Die informatie is heel belangrijk om ervoor te zorgen dat internationale afspraken over het terugdringen van broeikasgassen worden nageleefd.

Laatst aangepast 19 januari 2011

Klimaatverandering