Smeltend ijs en stijgende zeespiegel

ESA's ice mission

Access the image

13 december 2013

ESA’s CryoSat vliegt sinds de lancering in april 2010 in een baan over de Noord- en Zuidpool. De missie van deze satelliet is veranderingen in de dikte van het ijs in deze gebieden waar te nemen.

Na drie jaar is vast komen te staan dat de omvang van het Arctische ijs (noordpoolgebied) afneemt. CryoSat heeft ook laten zien dat de ijskap van West-Antarctica (zuidpoolgebied) jaarlijks ruim 150 kubieke kilometer verliest. Dat komt neer op een ijsschots van 1 kilometer breed, 1 kilometer dik en 150 kilometer lang!

De uitgestrekte ijsvlakten waaronder de poolstreken op aarde bedekt gaan, zijn niet permanent. Ze groeien aan tijdens koudere perioden, de zogenaamde ijstijden, en ze krimpen als de temperatuur stijgt of er veranderingen zijn in de plaatselijke omstandigheden. Dat geldt ook voor de bijna 3 kilometer dikke ijskap op Antarctica.

Change in ice sheet thickness per year

Access the image

Op dit moment gaat het ijsverlies van West-Antarctica snel. CryoSat heeft laten zien dat dit vooral plaatsvindt in de gletsjers die uitmonden in de Amundsenzee. Waar de Pine Island-, de Thwaites- en de Smith-gletsjer het land verlaten en drijvend op de oceaan verdergaan, wordt het ijs jaarlijks met maar liefst 4-8 meter dunner.

Aangenomen werd dat het smeltende ijs op West-Antarctica tussen 2005 en 2010 verantwoordelijk was voor een jaarlijkse stijging van de zeespiegel met 0,28 millimeter. Maar nieuwe waarnemingen van CryoSat wijzen erop dat de regio nog sterker bijdraagt tot die stijging! Dat komt of doordat het ijs sneller smelt dan aanvankelijk werd gedacht of doordat CryoSat een nauwkeuriger beeld geeft dan andere satellieten!

Zie ook