1001 skoler registrert på Eduspace

2 juni 2004

Mer enn 1000 skoler har allerede registrert seg for å delta i prosjekter og benytte seg av ressursene som er tilgjengelige på Eduspace. Eduspace ble utformet i 2001 for å gi europeisk ungdom et innblikk i hvordan ESA og organisasjonens samarbeidspartnere bruker informasjon fra satellitter, og nettstedet benyttes nå av skoler i 67 land over hele verden.

Populariteten skyldes ikke minst at unge mennesker her kan bruke jordobservasjonsdata i praksis. Nettstedet inneholder informasjon om hvordan fjernmåling utføres og hvordan satellittbilder kan utnyttes til praktiske formål, som å identifisere lokale landemerker eller lære mer om fjerne himmelstrøk. Studenter kan til og med hjelpe til med å oppdatere meteorologiske satellittbilder av Europa ved å sende inn lokale værobservasjoner.

Dette er selvfølgelig ikke mulig uten at skolene bidrar, og nettstedets viktigste oppgave er å oppmuntre lærerne til å bruke jordobservasjonsdata i skoletimene. Eduspace inneholder eksempler på hvordan jordobservasjonsdata kan utnyttes og ressurser brukes i undervisningen, blant annet informasjon og bilder fra satellitter.

Eduspace-gruppen vil gjerne ha tilbakemelding fra lærere om hva de synes er mest interessant, og om hvordan nettstedet kan bli enda bedre. Derfor ble den første Eduspace-konferansen for lærere arrangert i Paris i april.

Her hadde lærerne sjansen til å si sin mening om Eduspace og komme med forslag om hvordan prosjektet kunne gjøres bedre kjent i ulike land. Samtidig benyttet Eduspace-staben anledningen til å presentere nye ressurser som snart vil bli tilgjengelig. Som de eksisterende funksjonene kan disse lastes ned gratis, og består blant annet av:

  • LEOworks versjon 2 – spesialtilpasset programvare for bildebehandling
  • ERS og Landsat-bilder for hele Europa
  • Afrika fra verdensrommet – satellittdata for afrikanske land
  • Envisat-modulen – som presenterer Envisat (ESA-satellitten for miljøovervåking), hvordan den brukes og utvalgte bilder
  • En ny presentasjonsserie med grafiske fremstillinger
  • Flere ideer til fremtidige prosjekter

Jordobservasjonsdata har mange bruksområder. I tillegg til å overvåke alle sider ved miljøet, som arealbruk, klimaendringer, hav, islagte havområder samt både menneskeskapte og naturlige katastrofer, kan de brukes til å kartlegge arkeologiske rester og spore opp utrydningstruede dyrearter, for eksempel gorillaer.

Derfor er dette en nyttig ressurs i mange skolefag. Dette gjelder også språkfag fordi nettstedet allerede er tilgjengelig på engelsk, fransk, tysk, italiensk og spansk, og snart vil være tilgjengelig på dansk.

ESA har utviklet Eduspace-nettstedet for Eurisy, en organisasjon som arbeider med undervisnings- og informasjonsaktiviteter som skal fremme romteknologi og bruk av denne teknologien i Europa. Nettstedet eies og drives av ESA med viktige bidrag fra andre europeiske rom- og undervisningsinstitusjoner.

Copyright 2000 - 2018 © European Space Agency. All rights reserved.