10-årsjubileet ble feiret i Paris

10 år med hjelp fra rommet

20 oktober 2010

Naturkatastrofer skjer på alle kontinent. De kan ta livet av tusenvis av mennesker og sende millioner på flukt. I 10 år har en internasjonal avtale om rask og gratis romhjelp ved katastrofer vært til stor nytte for mange land.

Den internasjonale samarbeidsavtalen for hjelp fra rommet ved katastrofer (the International Charter ‘Space and Major Disasters’) gir registrerte brukere rask og gratis satellittdata ved katastrofer.

Til nå har avtalen sørget for satellittdata ved mer enn 300 katastrofer i over 100 land. Hjelpen har blitt gitt ved alt fra jordskjelv, orkaner, sykloner, oversvømmelser og skogbrann.

Samarbeidet ble grunnlagt av ESA og den franske romorganisasjonen CNES i 1999 etter herjingene til orkanen Mitch i Sentral-Amerika. Men det startet formelt ikke opp før i oktober 2000.

Romteknologi gjør livet på jorda bedre

For å feire 10-årsjubileet for den internasjonale avtalen møttes samarbeidspartnerne ved ESAs hovedkvarter i Paris i forrige uke.

Partnerne diskuterte blant annet hvordan de kan utvikle suksessen videre. De ønsket også et nytt europeisk medlem velkommen. Det var den tyske romorganisasjonen DLR.

"Det er viktig at vi bruker de fordelene som romteknologien kan gi oss for å gjøre livet på jorda enda bedre, " sa Jean-Jacques Dordain, ESAs generaldirektør, på møtet.

"Denne internasjonale samarbeidsavtalen er et flott eksempel på nettopp dette, fordi den gir svært konkrete produkter til brukerne, som satellittkart til hjelpeorganisasjoner og redningsmannskap."

Travelt år

Port-au-Prince, Haiti
Etter jordskjelvet på Haiti

2010 har vært et travelt år for samarbeidsavtalen. Ved jordskjelvet på Haiti i januar leverte avtalen nye satellittkart til hjelpeorganisasjonene før 24 timer hadde gått.

I løpet av de neste månedene ble ordningen aktivert ved blant annet oversvømmelse i Peru og Bolivia, syklon på øyene i Stillehavet, et stort jordskjelv i Chile, ved oljesølet i Mexicogulfen og vulkanutbruddet på Island.

Medlemmene i samarbeidsavtalen ser tydelig hvor nyttig satellittdata er for å finne ut hvor hjelpen trengs mest og hvordan det best kan utføres. Derfor ønsker samarbeidspartnerne nå å bedre tilgangen på satellittdata ytterligere og gjøre dem mer tilgjengelig.

"I løpet av de siste årene har vi samarbeidet tett med gruppen for jordobservasjon for å forbedre den globale tilgangen til satellittdata," sa Dordain. "I tillegg har vi fått i stand et svært viktig og effektivt samarbeid med FN for å assistere hjelpemannskap som jobber i katastrofeområder. "

Vil gi enda bedre hjelp

Envisat radar image acquired on 2 May
Oljesølet i Mexicogulfen

Yannick d'Escatha, president i CNES, tilføyde: "Dette jubileet er en god mulighet for å tenke på fremtiden og gjøre romteknologi fullt tilgjengelig for dem som leder arbeidet med risikovurdering og organisering av hjelpearbeid."

Ifølge d'Escatha må samarbeidsavtalen nå jobbe for å redusere leveringstiden av produkter ytterligere, optimalisere disse gjennom forskning og utvikling, og øke sin egen synlighet hos hjelpeorganisasjoner.

Under møtet i Paris ble det også kunngjort at USAs Geologiske Undersøkelse nå har tatt over ledelsen av samarbeidsavtalen og vil sørge for den daglige operasjonen. Dette går på omgang hos medlemmene i seks måneder av gangen.

Døgnet rundt, syv dager i uken

Flooded areas in Honduras
Oversvømmelse i Honduras

Samarbeidet har en operatør tilgjengelig 24 timer i døgnet, syv dager i uken. Operatøren aktiverer avtalen når det trengs. Da henter alle tilgjengelige satellitter inn data fra det katastroferammete området. Deretter blir rådataene prosessert og gitt til hjelpeorganisasjonene som opererer på stedet.

Med DLR som nytt medlem teller samarbeidsavtalen i alt 11 medlemmer. Ytterligere tre romorganisasjoner holder på å bli med i samarbeidet. Det gjelder den russiske, koreanske og brasilianske romorganisasjonen.

Foruten ESA og den franske og tyske romorganisasjonen, er den argentiske, britiske, canadiske, indiske, japanske og kinesiske romorganisasjonen, USAs Geologiske Undersøkelse og USAs National Oceanic and Atmospheric Administration, med i samarbeidet.

Norge er en del av avtalen gjennom sitt medlemskap i ESA. Det er hovedredningssentralen i Bodø som vil aktivere ordningen for Norge på vegne av Justisdepartementet, om det skulle bli nødvendig. Det har heldigvis ikke vært aktuelt for Norge å aktivere ordningen så langt.

Du kan lese mer om den internasjonale avtalen for romhjelp ved katastrofer i menyen til høyre.

Copyright 2000 - 2018 © European Space Agency. All rights reserved.