10 astronauter trener i Europa for opphold i Den internasjonale romstasjonen

the European Astronaut Centre
19 august 2002

ESA PR 56-02. fra 26.august til 6. september skal en internasjonal gruppe astronauter samles til trening ved ESA´s EAC (European Astronaut Centre) i Køln, Tyskland, for opphold i Den internasjonale romstasjonen.

Gruppen på ti astronauter består av fire fra ESA (Pedro Duque, Leopold Eyharts, Paolo Nespoli og Thomas Reiter), fire fra Japan (Takao Doi, Koichi Wakata, Satoshi Furukawa og Aikihido Hoshide) og to fra NASA (Nicole Passonno Stott og Stephanie D. Wilson).

Hele historien på engelsk »

Copyright 2000 - 2018 © European Space Agency. All rights reserved.