2003: Et utfordrende år i byggingen av Jules Verne

2004: ATV 'Jules Verne' est arrivé à l'ISS
Jules Verne skal foreta en automatisk kobling til Den internasjonale romstasjonen
12 februar 2003

I dag er omkring 90 prosent av utstyret for Jules Verne, Europas første ATV (Automated Transfer Vehicle), bygget.

En rekke forskjellige deler og elementer i den første av en serie på åtte ATV forsyningsfartøyer er ferdige, og blir i økende grad prøvet og montert i ti europeiske land, inklusive Russland. Russerne har ansvaret for forsyningsfartøyenes koblingsmekanisme og drivstoff-fyllesystem med tilhørende elektronikk.

”2003 er et kritisk år for integrering og bygging av Jules Verne. 20-tonns forsyningsfartøyet skal være klart for avsluttende prøving et år fra nå”, sier Patrice Amadieux, ESA´s assisterende prosjektleder for ATV.

ATV skal levere omkring 7,5 tonn utstyr, drivstoff, mat, vann og luft til romstasjonen. Romfartøyet kan dessuten ta med seg avfallsstoffer og øke stasjonens banehøyde når luftmotstanden har senket den for meget. ATV betraktes som det mest kompliserte romfartøy bygget i Europa, og skal skytes opp med Ariane 5.

For å holde tritt med ATV-programmets krevende timeplan, arbeider hundrevis av teknikere og ingeniører i opptil to skift ved flere industrisentre rundt i Europa – under overoppsyn av primærkontraktøren EADS Launch Vehicles (France).

Les Mureaux: Prøving av ATV´s elektro-simulator

the Electrical Test Model (ETM) mock-up
Prøving av ATV´s elektro-simulator

Ved EADS Launch Vehicles´ anlegg i Les Mureaux, 50 km vest for Paris, ble en elektro-prøveinstallasjon som simulerer de elektroniske systemene i ATV startet opp i desember 2002. Oppstarten skjedde i den såkalte Functional Simulation Facility, som omfatter opptil 30 elektronikk-konsoller og styres av en gruppe på 20 mennesker. Her skal ATV´s elektroniske ”hjerne” utsettes for en rekke simulerte problemer fra så vel normal som unormal operasjon. Anlegget, som kombinerer elektro-prøveinstallasjonen og Functional Simulation Facility, skal være permanent tilgjengelig ved Les Mureaux for å simulere, på bakken, alt hva åtte ATV-ferder opprinnelig planlagt mellom 2004 og 2013 kan bli utsatt for.

I mars vil også virkelig utstyr og elektroniske komponenter fra den russiske ATV koblingsmekanismen og drivstoff-fyllesystemet bli integrert og prøvet i Functional Simulation Facility.

Torino: Montering av utstyr

Samtidig foregår en systematisk montering av utstyr som skal ut i rommet.

I Torino tar lastsegmentet av ATV – den fremre, trykksatte halvdelen der lasten skal oppbevares og der astronautene skal kunne arbeide – form.

I juni vil de russiske systemene, som bygges av RSC Energija, fraktes til Torino for integrering i forsyningsfartøyets lastsegment.

Når alt er kontrollert vil Jules Vernes lastsegment bli levert til til Astriums Space Infrasturcture Division. Ifølge planen skal det skje i oktober.

Bremen: Motorseksjonen

ATV Equipped Propulsion Bay STM in Bremen
ATV´s motorseksjon

Ved Astriums anlegg i Bremen ble montering av motorseksjonen startet i august 2002, og skal fortsette til september i år.

Den første avionikkseksjonen, utviklet og montert av Astrium i Toulouse, skal sendes til Bremen i august.

Når de to seksjonene settes sammen i september dannes forsyningsfartøyets tekniske segment, som altså omfatter motorsystemene, strømforsyningen, datamaskinene og mesteparten av avionikken.

Toulouse: ATV's Kontrollsenter

Fra det øyeblikk ATV skiller lag med Ariane 5, styres den fra et kontrollsenter ved CNES (den franske nasjonale romorganisasjonen) i Toulouse. Over radio mottas data som gir status for systemene om bord, og operatørene styrer ATV ved å sende instrukser til relevant datamaskin i romfartøyet. ATV er automatisert gjennom ferdig utarbeidede programsekvenser. Infrastrukturen for Kontrollsenteret vil være klar til sommeren 2003, og deretter begynner arbeidet med å utvikle og prøve alle operative rutiner som skal brukes. Omkring 30 personer inngår i den såkalte Flykontrollgruppen, som igjen har til disposisjon eksperter fra EADS for analyse av eventuelle feilsituasjoner.

De operative rutinene koordineres med Kontrollsenteret ved Moskva, som er ansvarlig for det russiske segmentet, med Kontrollsenteret ved Houston, som har det overordnede ansvaret for Den internasjonale romstasjonen, og med besetningen om bord med direkte tilgang til ATV data og til styringen ved sine egne datamaskiner. Alle kontrollsentre er knyttet sammen med data- og telefonlinjer som muliggjør kommunikasjon i sann tid.

Noordwijk: Testing av Jules Verne i november 2003

En komplett Jules Verne oppstår når lastsegmentet og det tekniske segmentet kobles sammen, og det skal skje i begynnelsen av november.

Når Jules Verne transporteres til ESA´s test-fasiliteter i Noordwijk i januar 2004 vil hele romfartøyet gjennomgå grundige prøver frem til juni, da det skal sendes til oppskytningsbasen i Fransk Guiana.

”Vi tar sikte på å være klar for oppskytning ved utgangen av august, men ifølge manifestet for Den internasjonale romstasjonen skal oppskytningen skje 27. september. Det gir oss en liten margin for å løse eventuelle uventede problemer”, sier Amadieux.

Copyright 2000 - 2018 © European Space Agency. All rights reserved.