2009 - Et fantastisk år for jordobservasjon

Jordas globale systemer i lufta, på land og i havet
23 januar 2009

I år skal tre av ESAs forskningssatellitter for jordobservasjon skytes opp. Enda tre er på vei og tre nye skal velges ut.

2009 tegner til å bli et merkeår for jordobservasjon fra rommet. ESAs bidrag til forskningen om jordas store systemer blir større enn noensinne.

Å forstå hvordan de store systemene på planeten vår virker, og hva som skjer med de naturlige prosessene når klimaet endrer seg, er en av de største utfordringene for forskningen i dag.

Earth Explorer

ESAs program for jordobservasjon, Earth Explorer, er utviklet i samarbeid med forskningsmiljøene for å kunne gi svar på noen de største spørsmålene rundt jordas globale systemer. Samarbeidet fører også til utviklingen av nye bruksområder for dataene som oppnås.

Så langt har dette brukerdrevne systemet utviklet seks forskningssatellitter. Tre av dem skal skytes opp i år.

Seks nye ideer til jordobservasjonssatellitter presenteres i Lisboa i Portugal i neste uke. Blant disse kandidatene skal det velges ut nye forskningssatellitter.

Jordas tyngdefelt

Breeze separation
GOCE går inn i bane

Det første jordobservasjonsprosjektet som skal skytes opp er GOCE, Gravity field and steady-state Ocean Circulation Explorer. GOCE går opp i rommet i mars og har som oppgave å måle jordas gravitasjonsfelt.

Gravitasjonen varierer nemlig over hele jorda. Nøyaktig kjennskap til gravitasjonsfeltet er nødvendig for å kunne måle havnivå og sirkulasjonen i havet. Dette må vi vite om vi skal forstå hvordan klimaendringene påvirker havet.

Informasjon om tyngdefeltet er også nødvendig for å kunne måle høyder på land nøyaktig. Det trengs blant annet når veier, bygninger og andre strukturer skal konstrueres.

Salt og fuktighet

SMOS payload in the Large Space Simulator
Nyttelasten ombord på SMOS

I juli er det SMOS, Soil Moisture and Ocean Salinity, som skal skytes opp. Denne jordobservasjonssatellitten står klar hos produsenten, Thales Alenia Space, i Frankrike.

SMOS skal måle saltholdigheten i havet og fuktigheten i bakken på land. Dette er data som trengs for å kunne vite mer om vannsyklusen på jorda og sirkulasjonen i havet. De er også nødvendige for å gi mer nøyaktige værvarslinger, inkludert langtidsvarsel og informasjon om ekstremvær.

Hvor mye is er igjen?

CryoSat measuring the freeboard of floating sea ice.
CryoSat-2 skal måle tykkelsen på is

På tampen av 2009 går turen endelig til CryoSat-2. Denne satellitten skal måle tykkelsen av isen i polområdene, både på land og til havs.

Disse målingene vil gi svar på hvor mye is som er igjen i polområdene og hvor mye av den som forsvinner over tid.

Kanskje vil data fra CryoSat-2 vise hvordan mengden polis påvirker vannstanden i havet og de generelle endringene i klimaet på jorda.

Vind, magnetfelt og skyer

Årets jordobservasjonssatellitter vil følges av ADM-Aeolus, Atmospherics Dynamics Mission, i 2010. ADM-Aeolus skal gjøre nøyaktige målinger av jordas vinder på global skala. Dette er nødvendig for å kunne forstå prosessene som foregår i atmosfæren, og vil hjelpe oss å forstå klimasystemene og gjøre klimamodellene mer nøyaktige. Disse dataene vil også være viktige for værvarsling og meteorologi. Forskningssatellitten Swarm har planlagt oppskytning i 2010 eller 2011.

Swarm skal måle styrken og retningen til jordas magnetfelt, med stor nøyaktighet og i høy oppløsning. Rundt 2013 går turen til EarthCARE, Earth Clouds, Aerosols and Radiation Explorer. Denne satellitten skal måle samspillet mellom skyer, aerosoler og innstråling av sollys i atmosfæren, og hvilken betydning dette har for klimaet på jorda.

Seks nye kandidater

Seks nye kandidater

Seks forslag til nye jordobservasjonsprosjekter har vært gjennom en to år lang vurderingsprosess. De er nå klare til å gå videre på veien mot bygging og oppskyting.

De seks nye prosjektene skal vurderes av mer enn 250 ledende forskere og eksperter innenfor jordobservasjon som møtes 20. til 21. januar 2009 i Lisboa i Portugal.

Prosjektene omfatter:

  • A-SCOPE – skal observere karbondioksidet i atmosfæren for å kunne forstå jordas karbonsyklus bedre.

  • BIOMASS – skal undersøke biomassen til jordas skoger for å kunne forstå jordas karbonsyklus bedre.

  • CoReH2O – skal analysere jordas snø- og ismasser for å forstå vannsyklusen bedre.

  • FLEX – skal observere fotosyntesen til jordas planter for bedre å kunne forstå jordas karbonsyklus.

  • PREMIER – skal se på atmosfærens kjemiske sammensetning for å avgjøre hvordan dette påvirker klimaet.

  • TRAQ – skal undersøke troposfæren for å kunne forstå hvilken betydning denne delen av atmosfæren har for luftkvaliteten på jorda.

På møtet vil forskere og det vitenskapelige miljøet gi sin vurdering av de nye prosjektene. Deretter vil ESAs Styre for jordobservasjonsprogram velge ut de tre forslagene som går videre i prosessen.

Til slutt vil et av prosjektene velges ut til å bli ESAs syvende jordobservasjonssatellitt. Den skal skytes opp rundt 2016.

Med tre forskningssatellitter klare for oppskyting, tre under bygging og tre nye prosjekter på vei, ser 2009 ut til å bli et fantastisk år for ESAs jordobservasjonsprogram.

Copyright 2000 - 2018 © European Space Agency. All rights reserved.