Afrika på tvers med EGNOS

ASECNA plane will land using the EGNOS
ASECNA-flyet vil lande ved hjelp av EGNOS
17 mai 2005

Neste uke skal ESA fly over Afrika fra Senegal til Kenya ved hjelp av satellittnavigasjon. Målet er å demonstrere metoder som kan gi sikrere luftfart i dette området.

ESA har allerede vist at EGNOS (European Geostationary Navigation Overlay Service) kan bidra til sikrere landinger på afrikanske flyplasser. Flere prøveprosjekter er gjennomført, det viktigste i februar i 2003 i Senegal.

Satellittnavigasjonssystemet sørger for vertikale styringsanvisninger på alle rullebaner, uten at det er behov for spesiell infrastruktur på bakken. Systemet vil også gi bedre sikkerhet på små flyplasser, der det ville ha vært for dyrt å bygge ut tradisjonelle systemer for landingshjelp. GPS er ikke tilstrekkelig for å skaffe slike vertikale anvisninger eller sikre integriteten til et slikt styringssystem.

EGNOS er et program fra ESA, Europakommisjonen og Eurocontrol, det europeiske organet for sikker lufttrafikk. EGNOS er utviklet av et industrikonsortium ledet av Alcatel Space, og består av et nettverk av ca. førti enheter over hele Europa som samler inn, korrigerer og forbedrer amerikanske GPS-data. De modifiserte signalene overføres deretter til brukernes mottakere via geostasjonære satellitter. EGNOS gir en posisjoneringspresisjon på under to meter, sammenlignet med 15 til 20 meter for GPS-signaler. Systemet gir også bedre signalkvalitet enn GPS, som er et militært system.

EGNOS on-flight navigation test equipment
EGNOS testutstyr om bord i flyet

Et ATR 42-fly fra ASECNA (Agence pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique et à Madagascar) som er spesialkonstruert for disse testflyvningene, har blitt utstyrt for å motta signaler fra EGNOS. Maskinen vil bruke EGNOS for å navigere langs luftkorridorer over mesteparten av det afrikanske kontinentet.

I tillegg vil piloten lande ved hjelp av ISA-signalene (Interregional Satellite Based Augmentation System) fra EGNOS. Dette er en EGNOS-utvidelse for Afrika, og signalene er tilgjengelige over Afrika og Det indiske hav. Flyet starter i Dakar 16. mai, og første stopp blir i N’djamena i Tsjad før det fortsetter til Nairobi. Flere testflyvninger vil ble gjennomført fra flyplassen i Nairobi i Kenya.

Siden 2002 har det pågått et prosjekt med installasjon av 10 referansestasjoner i flere afrikanske land: Tsjad, Kamerun, Den sentralafrikanske republikk, Kongo, Etiopia, Kenya, Zambia, Namibia og Sør-Afrika. Alle disse stasjonene kommuniserer med EGNOS-testfeltet i Hønefoss, Norge.

EGNOS reference stations installed in Africa
EGNOS referansestajoner i Afrika

Demonstrasjonene over Afrika blir utført innenfor rammene av programmet for utvikling og demonstrasjon av bruksområder for Galileo og EGNOS (ProDDAGE) i samarbeid med Galileo-fellesprosjektet (GJU), som er etablert av ESA og Europakommisjonen.

EGNOS gjennomgår nå den endelige evalueringen, og systemet vil gradvis bli satt i operativ drift fra begynnelsen av 2006. En sertifiseringsprosess for luftfartsnavigasjon og nødnettstjenester vil ble gjennomført i 2007.

Copyright 2000 - 2018 © European Space Agency. All rights reserved.