Ariane 5 svikten – pressemelding fra Arianespace

Ariane 5 bæreraketten
12 desember 2002

De innledende undersøkelser og analyser, utført i timene etter oppskytningen, gjør det mulig å sette opp en rekkefølge for hendelsene som førte til svikten på Flight 157.

Etter en vanlig start med stabil og jevn operasjon i de første fasene, inntraff en uregelmessighet ved omkring 96 sekunder. Uregelmessigheten er knyttet til kjølesystemet for Vulcain 2 motorens dyse. Ferden oppover fortsatte likevel som normalt til 178 sekunder, da en åtte sekunders endring i Vulcain 2 motorens operasjon kunne registreres. Dette avviket forstyrret bærerakettens styresystem.

Nesedeksel-separasjonen skjedde som planlagt ved 187 sekunder, men under unormale forhold. Følgen var at raketten mistet styringen og vendte nesen nedover, med Vulcain 2 fremdeles i gang.

Ved 456 sekunder sendte sikkerhetsansvarlig, i overensstemmelse med prosedyren, et destruksjonssignal til bæreraketten.

En granskningskommisjon skal utnevnes 13. desember for å begynne arbeidet mandag 16. desember. Den første og mest presserende målsetting for kommisjonen gjelder flydyktigheten for Ariane 5 generelt, og spesielt bekrefte oppskytningsdatoen for kometsonden Rosetta i januar.

Målsetting nummer to er naturligvis å finne årsaken til svikten og sette opp en plan for å gjøre Ariane 5 ECA versjonen flydyktig igjen.

Svikten har overhodet intet med Ariane 4 å gjøre, og oppskytningen av NSS 6 skal således skje etter planen 17. desember.

Copyright 2000 - 2018 © European Space Agency. All rights reserved.