Arianespace Flight 157 – granskningskommisjonen leverer rapport

Ariane 5
8 januar 2003

Paris, 7. januar 2003. Granskningskommisjonen oppnevnt 13. desember for å finne feilen ved den første Ariane 5 ECA under starten på Flight 157 natten mellom 11. og 12. desember leverte sin rapport til Arianespace 6. januar.

Som forventet har kommisjonen funnet frem til den mest sannsynlige årsak, vurdert mulige konsekvenser for standardutgaven av Ariane 5 og kommet med anbefalinger om tiltak for å løse problemene.

Arianespace har sluttet seg til alle anbefalinger, og skal innen 20. januar utarbeide en handlingsplan som vil gjøre det mulig å gjenoppta bruken av Ariane 5 ECA i annet halvår 2003.

Årsaken

A complete analysis of all measurements recorded during Flight 157 was carried out, along with a review of En fullstendig analyse av alle målinger registrert under Flight 157 ble foretatt sammen med en gjennomgang av dokumentasjon som gjelder produksjon, kvalitetssikring og logger både for Ariane 5 ECA og alle Ariane 5 oppskytninger til nå. Undersøkt ble også arbeidet utført av produksjons- og utviklingsgrupper i Europa. Kommisjonen slår fast at alle forberedelser og nedtellingsoperasjoner for Flight 157 forløp normalt. Det samme gjorde oppskytningen frem til faststoffmotorene ble separert.

Rapporten gjør klart at det inntraff en lekkasje i kjølesystemet for Vulcain 2 motoren i de første faser av oppskytningen. Lekkasjen førte til en kritisk overoppheting og delvis ødeleggelse av dysen slik at det oppsto en skyvkraft-ubalanse og tap av styring.

Konklusjonen er at den mest sannsynlig årsak var to viktige faktorer:

  • et termisk problem knyttet til dysen med utgangspunkt i sprekkdannelser i kjølerørene
  • mangelfull kjennskap til belastningene Vulcain 2 motoren utsettes for under oppskytningen

Kommisjonen bemerker også at det ville være vanskelig å simulere disse tilleggsbelastningene under bakkeprøving.

Konsekvenser for standarutgaven av Ariane 5

Konstruksjonen av dysen på Vulcain 1 motoren i standardutgaven av Ariane 5 skiller seg fra Vulcain 2 i Ariane 5 ECA på særlig to måter:

  • formen på kjølerørene som utgjør dysens struktur
  • teknologien i dysens avstivning

Etter gjennomgang av operative data fra Vulcain 1 motorens 12 vellykkede oppskytninger fant granskningskommisjonen ikke noen svakheter som hadde med dysen å gjøre. Kommisjonen har likevel anmodet om en grundig undersøkelse av Vulcain 1 dysens funksjoner, inklusive den nøyaktige modelleringen som utføres for å demonstrere delens korrekte operasjon under oppskytningen. Disse tiltakene er alt iverksatt.

Konsekvenser for Ariane 5 ECA

Granskningskommisjonen har anmodet om at følgende tiltak iverksettes:

  • Vulcain 2 dysen endres, og erfaringen med Vulcain 1 motorens dyse tas i betraktning
  • muligheten for bakkesimulering av belastningene som ble registrert ved bruken av Vulcain 2 motoren vurderes
  • kvalitetssikringen av utstyr som skal brukes i oppskytninger styrkes

Konsekvenser for Rosetta-oppskytningen

Med utgangspunkt i de spesielle faktorene som er involvert i denne ferden, har Arianespace besluttet å opprette en evalueeringskommisjon som innen tirsdag 14. januar skal ta stilling til oppskytningsdatoen.

Kommende Arianespace-oppskytninger

  • 11. februar: Ariane 4
  • Annen halvdel av februar: Oppskytning av en standard Ariane 5
Copyright 2000 - 2018 © European Space Agency. All rights reserved.