Astroamfi åpnet av astronaut

“Du befinner deg her”
“Du befinner deg her”
28 september 2010

ESAs astronaut Christer Fuglesang åpnet Norsk Teknisk Museums astroamfi til glede for både barn og voksne. Han holdt også årets Birkelandforelesning for Det Norske Videnskaps-Akademi.

Astroamfiet ligger i Vitensenteret på Norsk Teknisk Museum i Oslo. Det er en interaktiv tribune hvor det skal undervises og vises filmer om rommet. Amfiet har plass til opp til 35 personer.

Astroamfiet ble åpnet 23. september 2010 av ingen ringere enn ESAs svensknorske astronaut, Christer Fuglesang.

Han fortalte hvilken stor betydning nysgjerrigheten vår har for utforskingen av rommet og hvor viktig det er å stimulere unges interesse for naturvitenskap og teknologi.

Etterpå fikk elever fra Marienlyst skole og Hundsund grendesenter i Oslo stille Christer spørsmål om livet som astronaut. Elevene har tidligere snakket med astronauter ombord på den internasjonale romstasjonen og kjenner til hverdagen i rommet.

Deretter ble astroamfiet demonstrert for publikum.

Åtte reisemål i rommet

Christer Fuglesang

”Det var både hyggelig og interessant å åpne astroamfiet,” sier Christer. ”Det var mye folk til stede, både barn, ungdommer og voksne, og etter foredraget hadde de mange gode spørsmål.”

Undervisningen i astroamfiet skal gjøre elevene kjent med vårt eget solsystem og jorda, samt det ytre verdensrom, og forskning og teknologi knyttet til verdensrommet.

I astroamfiet kan skoleklasser foreta en reise ut til åtte mål i rommet. Siden tribunen er interaktiv bestemmer elevene selv hvor de vil dra. Både nordlys, sol- og måneformørkelser og de enorme avstandene i rommet kan oppleves.

Systemet skal også hente inn satellittdata over internett for å vise de nyeste tallene innen jordobservasjon. Dette omfatter blant annet luft- og havtemperatur, skogsmasse, befolkningsantall, klimagassutslipp etc.

Astroamfiet retter seg først og fremst mot ungdomsskoleelever. Programmet som styrer veggen er så avansert at det andre steder også brukes i undervisning helt opp på universitetsnivå og til forskning.

En helt unik forskningsstasjon

Fra åpningen av astroamfiet
Fra åpningen av astroamfiet

Senere på dagen holdt Christer årets Birkelandforelesning for Det Norske Videnskaps-Akademi.

Den svensknorske astronauten fortalte om sine reiser og opphold på den internasjonale romstasjonen og romstasjonens enorme vitenskapelige potensial. Til slutt snakket Christer om sine visjoner for fremtidens romferder.

Romstasjonen er et perfekt sted til å forske på nordlys og andre fenomener i den ytre atmosfæren. Det var favorittfeltet til Kristian Birkeland (1867-1917) som har gitt sitt navn til forelesningene.

Jan A. Holtet
Jan A. Holtet

Det er Kristian Birkeland som avbildet på 200-kronerseddelen. Han kalles for ”den norske fysikkens far” og er nominert til nobelprisen i fysikk flere ganger.

Han utførte banebrytende arbeid rundt nordlys, elektrisitet og magnetisme i atmosfæren og var den første til å danne nordlys i laboratoriet.

Barnebok om rommet

Rymdresan
Rymdresan

Etter besøket i Oslo dro Christer til den store bokmessen i Gøteborg. Der signerte han sin nye bok, ”Rymdresan”.

”Det er en bok om rommet for barn i alderen 7 til 12 år,” sier Christer. ”Den ble til da min kone foreslo at jeg skulle skrive ned de historiene om rommet som jeg fortalte til våre barn.”

Det er også planer om en norsk utgave av boken.

Du kan se Christer lese litt fra ”Rymdresan” her: http://www.youtube.com/watch?v=3r4Pd0BL9xg.

Copyright 2000 - 2018 © European Space Agency. All rights reserved.