Bli en del av en romferd: Hjelp ESA å gi navn til Christer Fugelsangs ferd til romstasjonen

ESA astronaut Christer Fuglesang
15 juni 2009

Etter den entusiastiske responsen på tidligere konkurranser om å gi navn til europeiske astronautferder, ønsker ESAs direktorat for bemannet romfart nok en gang å gi innbyggerne i Europa muligheten til å bli en del av en romferd. Det kan du gjøre ved å foreslå et navn til ESAs astronaut Christer Fuglesangs ferd til den internasjonale romstasjonen.

Fuglesang vil delta på det 11 dager lange romoppdraget STS-128 til den internasjonale romstasjonen (ISS) som ferdsspesialist. Ferden vil skje med romfergen Discovery. Den skal etter planen starte 6. august 2009, og vil bli Fuglesangs andre tur ut i rommet, etter det 13 dager lange oppdraget Celsius med STS-116 i desember 2006.

Når Fuglesang kommer til romstasjonen, vil han møte ESAs astronaut Frank De Winne. Han er nå medlem av det fastboende mannskapet på ISS Expedition 20. Når Fuglesang ankommer, vil stasjonens besetning bestå av seks personer, inkludert astronauter fra fire ulike romorganisasjoner: ESA, NASA, Roscosmos og Canadian Space Agency.

STS-128 crew during training
Fuglesang is a member of the STS-128 crew

I tillegg til vitenskapelige eksperimenter og aktiviteter innen jordobservasjon, vil Fuglesang utføre to av de tre planlagte romvandringene. Oppgaven hans er å fjerne en tom ammoniakktank og forberede romstasjonen for ankomsten av Node 3, som er en tilkoblingsmodul produsert i Europa. Under den første romvandringen vil modulen European Technology Exposure Facility (EuTEF) bli demontert fra utsiden av det europeiske romlaboratoriet Columbus. EuTEF vil returnere til jorden sammen med Fuglesang på STS-128.

Fuglesang vil også ha ansvar for Multi-Purpose Logistics Module (MPLM). Det er en fraktmodul som er konstruert i Italia og som brukes til å frakte last, for eksempel hyllesystemer for forskning og lagring, mat, klær og vann, til romstasjonen. MPLM blir brakt til ISS i lasterommet på romfergen Discovery. Når fraktmodulen er kommet frem til romstasjonen, vil den bli overført med en robotarm fra lasterommet i romfergen til ISS som en trykksatt modul slik at mannskapet kan losse varene.

International Space Station is seen from Space Shuttle Discovery
The International Space Station

“Den overveldende responsen på tidligere konkurranser om å finne navn til ESA-ferder, fra mennesker i alle aldre og fra alle europeiske land, viser hvor attraktiv og inspirerende bemannet romfart er for mange europeere”, sier Piero Messina, leder for koordineringsavdelingen i ESAs direktorat for bemannet romfart. “Denne ferden gjennomføres på et svært spennende tidspunkt for bemannet romfart og utforskning, spesielt for Europa. Dette er virkelig en europeisk romferd: En svensk ESA-astronaut som har ansvar for transporten av en italiensk fraktmodul skal på romstasjonen møte en belgisk ESA-astronaut som er medlem av Expedition-mannskapet. Vi ser frem til å motta mange entusiastiske forslag denne gangen også.”

Konkurransen er åpen for alle innbyggere i ESAs medlemsland*. Vinnernavnet blir det offisielle europeiske navnet på Fuglesangs romferd. Vinneren vil få en ramme med ferdlogoen signert av europeiske astronauter.

For informasjon om hvordan du kan delta, se den engelske artikkelen på:
http://www.esa.int/esaCP/SEM6KEQORVF_index_0.html

Copyright 2000 - 2018 © European Space Agency. All rights reserved.