Bli rakettforsker på European Space Camp!

Glade deltakere på European Space Camp 2010
16 februar 2011

Går du på videregående skole, tar naturfag, og er glødende interessert i romfart og romforskning? Da kan du få være rakettforsker i en uke på European Space Camp på Andøya. I år arrangeres Space Camp fra 26. juni til 4. juli. Aller siste søknadsfrist er 1. april 2011.

European Space Camp er en uke der elever med naturfag og interesse for romforskning og romfart bygger sine egne måleinstrumenter og sin egen rakett. I løpet av uken får elevene møte ekte romforskere og bli kjent med andre unge som deler interessen for rommet.

Arrangementet samler cirka 24 unge fra hele verden. Mesteparten av deltakerne er norske, men elever fra hele 20 land har vært med på arrangementet.

"Det var utrolig gøy, ga minner for livet og venner jeg kommer til å holde kontakten med lenge, noe av det aller beste jeg har opplevd", sa Are S. Austad fra Sandnes videregående skole i Rogaland. Han var en av deltakerne på European Space Camp sommeren 2010.

Austad holdt foredrag med bilder fra European Space Camp på Vitenfabrikken i Sandnes for å friste flere elever til å søke seg til arrangementet.

Interesse viktigst

Unge rakettforskere med full kontroll
Unge rakettforskere med full kontroll

"Du trenger ikke toppkarakterer for å være med, det er interessen for romfart og romforskning, og villigheten til å lære, som er det viktigste for å være med på European Space Camp", sa Austad.

Ifølge ham er det likevel en fordel å ha hatt Fysikk II for å få mest mulig utbytte av forelesningene under oppholdet. Han anbefaler alle interesserte å søke.

Under European Space Camp bygger og skyter elevene opp sin egen rakett. De lager også måleinstrumentene som er ombord og analyserer dataene fra dem. I tillegg har de flere forelesninger og mye sosialt samvær, blant annet i form av hvalsafari og bading i ishavet på Andøya.

Noe annet enn en nyttårsrakett

Deltakerne laget raketten selv
Deltakerne laget raketten selv

Elevene blir delt inn i grupper etter arbeidsområde; rakett, instrumenter, nyttelast, telemetri og atmosfærevitenskap. Deretter jobber hver gruppe med sin del av prosjektet, med hjelp og veiledning fra ekte rakett- og romforskere.

"Selve oppskytingen gikk veldig fort, for raketten forsvant ut av syne på bare ett sekund, den har litt mer fraspark enn en nyttårsrakett", sa Austad.

Før oppskytingen meldte rakettskytefeltet fra for å stenge bil-, luft- og skipstrafikk i området. For elevene ga det en forståelse av hvor omfattende en rakettoppskyting er.

Austad trakk også frem det å få møte og høre ekte romforskere, både norske og internasjonale, fortelle om arbeidet sitt, som noe av det aller mest fascinerende på oppholdet.

Det sosiale i sterkt fokus

Are S. Austad presenterer resultatene

"Arrangørene gjorde alt for at vi skulle bli kjent med hverandre fra første dag, og det funket bra", sa Austad. Han har fortsatt kontakt med de andre deltakerne og planlegger å studere fysikk og teknologi ved NTNU til høsten sammen med flere av dem.

Det var fullt program hele dagen, med bading i midnattssol i det kalde havet rundt Andøya. Det ble også tid til en tur opp til laserobservatoriet ALOMAR på Andøya, samt hvalsafari.

"Det var utrolig kjekt og et minne for livet å se de enorme dyrene, men det var en viss sjø, og mange ble sjøsyke, inkludert meg", fortalte Austad.

Ønsker flere søkere

Bading i det kalde havet på Andøya

"Vi har for få elever som søker seg til European Space Camp og ønsker oss mange flere", sa Jan Hempel, naturfaglig koordinator for videregående skoler i Rogaland Fylkeskommune, etter foredraget. Han anbefalte alle interesserte i å søke gjennom sin faglærer og skole.

Fristen for å søke direkte på nettsidene til European Space Camp er 1. april 2011.

Men søker du via faglærer og skole, er søknadsfristen 20. mars 2011. Ta kontakt med faglærer.

Andøya rakettskytefelts eventyrlige omgivelser
Andøya rakettskytefelts eventyrlige omgivelser

Er du lærer, arrangeres det også Nordic Teacher Space Camp for lærere i august på Andøya. For mer informasjon og påmelding se her.

Det er også en internasjonal Space Camp i Alamaba i USA hver sommer. Der kan elever være astronauter for en uke. For mer informasjon, klikk her.

Copyright 2000 - 2018 © European Space Agency. All rights reserved.