Bli vektløs med ESA!

Zero-G Airbus A300 for parabolic flights
Spesialflyet Zero-G Airbus A300 gir vektløse flygninger
28 april 2009

Er du master- eller doktorgradsstudent og har et eksperiment som skal utføres i vektløshet? Da kan du søke på ESAs studentprogram Fly Your Thesis!

ESA inviterer igjen master- og doktorgradsstudenter fra hele Europa til å være med å utføre sine egne eksperimenter i vektløs tilstand.

Forsøkene gjøres ombord i et spesiallaget fly som flyr i berg- og dalbanemønster for å skape korte perioder med vektløshet.

For å delta i studentprogrammet Fly Your Thesis! – An Astronaut Experience må hver gruppe med studenter utforme sitt eget vitenskapelige eksperiment som skal utføres mikrogravitasjon.

Interesserte studentgruppene må først registrere seg på prosjektportalen til ESAs Utdanningskontor (se menyen til høyre). Gruppene må så laste opp et kort eksperimentforslag ved å bruke malen for intensjonsbrev (letter of intent) på nettsiden.

Mer informasjon finner du her: http://www.esa.int/SPECIALS/Education/SEMVSRUG3HF_0.html.

Fristen for å sende inn forslag er 22. juni 2009.

Bli med å utføre forsøk i vektløs tilstand

Studenter fra alle ESAs medlemsland og samarbeidsstater kan søke på programmet.

Blant søkerne vil opp til 20 studentgrupper bli tatt ut til å sende inn en detaljert beskrivelse av eksperimentforslaget sitt. De trenger også en anbefaling fra en vitenskapelig veileder.

Disse studentgruppene vil så få presentere eksperimentforslaget sitt til et panel av eksperter fra ESA. Det vil skje under en egen workshop som blir holdt ved et av ESAs sentre i Europa.

Parabelflygninger

Etter presentasjonen og workshopen vil opp til fire studentgrupper bli tatt ut for å utvikle og utføre sitt eget forsøk.

Studentene vil få være med på ESAs forskningskampanje i mikrogravitasjon i Bordeaux i Frankrike høsten 2010. Der vil de få arbeide sammen med noen av Europas mest anerkjente forskere innenfor mikrogravitasjon.

I løpet av forskningskampanjen vil studentene få være med på opp til tre parabelflygninger med 30 parabler hver. Hver parabel vil gi rundt 20 sekunder med vektløshet (mikrogravitasjon).

Studentene vil bli fulgt opp av anerkjente forskere

Støtte til forskning og reise

Under hele Fly Your Thesis-programmet vil studentene få råd og støtte fra ESAs Utdanningskontor, ESAs eksperter innenfor mikrogravitasjonsforskning og medlemmer av the European Low Gravity Research Association (ELGRA).

ESA vil tilby økonomisk støtte for å dekke deler av kostnadene for studentforsøk, nødvendig reise og opphold, samt muligens deltakelse på forskningskonferanse.

Senere i 2009 vil ESAs Utdanningskontor invitere studentprosjekter i mikrogravitasjon som kan utføres på andre måter enn parabelflygninger, for eksempel i falltårn eller sentrifuger.

Norsk gruppe med i 2009

Det blir også workshop på et av ESAs sentre

Etter uttaket for Fly Your Thesis 2009 ble norske Team Complex fra Norges tekniske og naturfaglige universitet i Trondheim tatt ut til å være med på de vektløse flygningene.

Doktorgradsstudentene Elisabeth Lindbo Hansen og Henrik Hemmen skal undersøke hvordan nanopartikler av leire vil oppføre seg i vektløs tilstand i saltvann.

- Først tilfører vi en strømning til partiklene slik at de orienterer seg i en bestemt retning, sier Elisabeth Lindbo Hansen.

Ved vektløshet stoppes strømningen og da vil leirepartiklene fordele seg på nytt i saltvannsløsningen. Forskerne er spesielt interessert i hvor lang tid det tar før nanopartiklene igjen er tilfeldig orientert.

Gleder seg til å bli vektløs

- Jeg gleder meg veldig til å være med i flyet og bli vektløs, for det er noe som de færreste får oppleve, sier Hansen. - Det blir også veldig gøy å se eksperimentet bli klart og starte testene.

Marianne Vinje Tantillo ved Norsk Romsenter er imponert av de to norske studentene.

- Det er en stor bragd å ha kommet med som bare én av fire studentgrupper blant søkere fra hele Europa, sier Tantillo.

For mer informasjon:

Dr. Javier Ventura-Traveset
Head of ESAC Communications & Education Office
Tlf: +34 91 813 1181
E-post: flyyourthesis @ esa.int

Copyright 2000 - 2018 © European Space Agency. All rights reserved.