CEOS-leder taler til Johannesburg-konferansen

 
3 september 2002

José Achache, direktør for jordobservasjon i ESA, har, på vegne av CEOS (Committee on Earth Observation Satellites), talt til Verdenskonferansen om bærekraftig utvikling.

Hele historien på engelsk »

Copyright 2000 - 2018 © European Space Agency. All rights reserved.