Cassini finner tegn til hav på Saturns måne Enceladus

Zooming in on Enceladus
29 juni 2009

Europeiske forskere på NASA og ESAs prosjekt Cassini har for første gang påvist natriumsalter i ispartikler i Saturns E-ring. Denne ringen får hovedsaklig materialet sitt fra skyer av vanndamp og is som sendes ut fra Saturns måne Enceladus. Den saltholdige isen tyder på at den lille månen kan skjule flytende vann, kanskje til og med et hav, under overflaten.

Cassini oppdaget skyene av vannis ved Enceladus i 2005. Disse skyene kommer ut gjennom sprekker nær månens sydpol og inneholder ørsmå ispartikler og damp. Noe av dette unnslipper månens gravitasjon og ender opp i Saturns ytterste ring, E-ringen.

Cassinis analyseapparat for kosmisk støv (Cosmic Dust Analyzer) har undersøkt hva disse partiklene består av, og blant annet funnet natriumsalt (vanlig bordsalt) i dem.

- Vi tror det saltholdige materialet fra dypt nede i Enceladus er vasket ut av stein i bunnen av et lag med væske, sier Frank Postberg, Cassini-forsker på Cosmic Dust Analyzer ved Max Planck-instituttet for kjernefysikk i Heidelberg i Tyskland. Han er hovedforfatter av en artikkel som publiseres i tidsskriftet Nature, i utgaven datert 25. juni 2009.

Enceladus
Enceladus' craters and complex, fractured terrains

Forskerne konkluderer med at det må være flytende vann til stede på Enceladus. Det er det eneste som kan løse opp betydelige mengder mineraler og forklare de påviste nivåene av salt. Sublimasjon — det vil si is som går direkte over til vanndamp - under overflaten på månen kan ikke forklare saltinnholdet.

Innholdet av partiklene i E-ringen er funnet gjennom kjemisk analyse av tusener av treff av partikler med høy hastighet registrert av Cassini. Dette gir indirekte informasjon om sammensetningen av vannskyene og hva som ligger inne i Enceladus. Partiklene i E-ringen er nesten ren vannis, men nesten hver eneste gang analyseapparatet ble brukt til å finne innholdet i partiklene, ble det funnet natrium der.

- Målingene våre viser at i tillegg til bordsalt, inneholder partiklene også karbonater, som soda. Begge disse komponentene finnes i konsentrasjoner som stemmer med den antatte sammensetningen av et hav på Enceladus, sier Postberg. Karbonatene gir en lett alkalisk pH-verdi. - Hvis den flytende kilden er et hav, og vi sammenholder det med varmen som er målt på overflaten nær Enceladus' sydpol og de organiske sammensetningene som er funnet i skyene, kan det bety at det finnes et egnet miljø på saturnmånen for dannelse av forløperne for liv, sier Postberg.

En nærmere bestemmelse av egenskapene og kilden til disse skyene har høyeste prioritet for Cassini under dens forlengede oppdrag, som har fått navnet Cassini Equinox Mission.

Se full versjon av denne artikkelen på nettsiden til Cassini-Huygens.

Copyright 2000 - 2018 © European Space Agency. All rights reserved.