DELTA-ferden til Den internasjonale romstasjonen med nederlandsk ESA-astronaut

19 april 2004

ESA PR 21-2004. Delta-ferden, med astronauten André Kuipers fra ESA og mannskapet iromstasjonens Ekspedisjon 9, tok av i dag med Sojus TMA-4 romfartøyet. Oppskytingen skjedde fra Bajkonur-kosmodromen i Kasakhstan klokken 05.19 norsk tid.

Etter ni minutters motorbruk var Sojus TMA-4 i bane, og det vil ta mannskapet, Kuipers, den russiske kosmonauten Gennady Padalka og NASA-astronauten Edward Fincke, om lag to dager å nå romstasjonen. Etter planen finner kobling sted ca. klokken 07.00 norsk tid 21. april, og forbindelseslukene åpnes klokken 08.25.

Kuipers vil være teknisk medlem på Sojus TMA-4, og vil således spille en aktiv rolle i navigasjon og kobling sammen med Padalka, som er fartøysjef på Sojus og sjef for Ekspedisjon 9. Kuipers vil også ha rollen som teknisk medlem på returferden sin. Dette er den fjerde Sojus TMA-ferden. Den første fant sted i oktober 2002 med ESA-astronauten Frank De Winne fra Belgia om bord. Sojus TMA-4 vil erstatte Sojus TMA-3, som fløy ESA-astronauten Pedro Duque til romstasjonen på Cervantes-ferden i oktober 2003. Sojus TMA-4 vil være tilkoblet ISS i rundt seks måneder som livbåt.

André Kuipers blir syvende europeiske astronaut som besøker Den internasjonale romstasjonen, og den første fra Nederland. Han blir også den andre nederlandske statsborger i rommet etter den tidligere ESA-astronauten Wubbo Ockels i 1985. I løpet av sin 11 dager lange ferd, med ni avdem på stasjonen, vil Kuipers utføre et omfattende eksperimentprogram innenfor fagfeltene fysiologi, biologi, mikrobiologi, fysikk, jordobservasjon, utdanning og teknologi.

DELTA-ferden er støttet av den nederlandske regjeringen gjennom Utdannings-, kultur- og forskningsdepartementet og Finansdepartementet. Mange av eksperimentene er utviklet av nederlandske forskere og bygget av nederlandske forskningsinstitusjoner og industri.

Disse eksperimentene vil dekke et bredt spekter, inklusive forskning på ustabilitet i høytrykksutladningslamper, som er i utstrakt bruk på sportsarenaer og motorveier. Dette eksperimentet vil utføres i den europeisk-bygde Microgravity Science Glovebox. I et læringsforsøk vil barn på Jorden utføre et frøspiringseksperiment samtidig med André Kuipers eksperiment i rommet. Et av biologieksperimentene i forskningsprogrammet, kalt Kappa, skal studere NF-B-proteinet, en av hovedutfordringene i vår tids biomedisinske forskning. Dette proteinet spiller en fremtredende rolle i mange betydelige helseproblemer som kreft, multippel sklerose og revmatisk leddgikt.

“Det er alltid tilfredsstillende å se at en ferd er underveis etter å ha observert alt det tunge arbeidet som har gått med til forberedelsene,” sier Jörg Feustel-Büechl, ESAs direktør for Bemannet romfart. “DELTA-ferden er et mangesidig program som har relevans for både gamle og unge. Det er et meget positivt tegn å se graden av entusiasme som nederlandske forsknings- og utdanningsinstitusjoner og industri har tilført ferden, og jeg er glad for at også barn kan spille en aktiv rolle under ferden, sammen med forskningsprogrammet.”

Den 11 dager lange DELTA-ferden avsluttes med at tilbakevendingsseksjonen fra Sojus TMA-3 returnerer til Jorden tidlig på morgenen den 30. april 2004, som er Nederlands nasjonaldag og blir en markering av dronningens fødselsdag. På returen vil André Kuipers ha følge med Ekspedisjon 8 mannskapet, Alexander Kaleri og Michael Foale, som ankom stasjonen 20. oktober i Sojus TMA-3. De erstattes av Padalka, sjef for Ekspedisjon 9, og Fincke, teknisk medlem.

For ytterligere informasjon, ta kontakt med:

ESA Media Relations Division
Tlf: +33(0)1.53.69.7155
Faks: +33(0)1.53.69.7690

Copyright 2000 - 2018 © European Space Agency. All rights reserved.