Deltakerne til REXUS-BEXUS valgt ut

REXUS sounding rocket
REXUS-raketten
12 mars 2008

Studenter fra ESAs medlems- og samarbeidsland får skyte opp sitt eget eksperiment med rakett eller ballong i regi av ESA.

Nå har åtte lag med studenter blitt tatt ut for å være med på oppskytningene. Gruppene ble valgt under en workshop som ble holdt 5.-6. mars 2008 ved det europeiske senteret for romteknologi og forskning, European Space Technology and Research Centre (ESTEC), i Nederland.

I tillegg har seks andre lag med studenter blitt tatt ut av den tyske romorganisasjonen, Deutsche Raum- und Luftfahrtszentrum (DRL), til å delta på oppskytningene.

Presentert for romeksperter ved ESA

Studentgruppene sendte inn forslag til forskningsprosjekter som ESAs Kontor for Utdanning (Education Office) utlyste i november 2007.

Først ble alle forslagene nøye vurdert. Deretter ble lagene som stod for de beste forslagene invitert til å presentere prosjektene sine for eksperter fra ESA og Esrange under møtet på ESTEC. Den 7. mars 2008 ble forsøkene som skal skytes opp endelig valgt ut.

"Alle studentene var svært entusiastiske og presenterte interessante og forskjellige eksperimenter," sier Helen Page fra ESAs Kontor for Utdanning.

REXUS

Forsøkene som har blitt valgt ut til å skytes opp med REXUS-raketten er:

Nordic Ionospheric Sounding rocket seeding Experiment (NISSE) - fra Universitetet i Bergen, Norge og Universitetet i Oulu i Finnland og Det Finske Metereologiske Institutt i Finnland – Gruppen vil slippe ut vann i ionosfæren. Dette vil danne en sky av iskrystaller som vil være synlig fra bakken. Vannmolekylene vil bli ionisert av sollyset og bevege seg langs linjene i jordens magnetfelt. Vandringen vil bli analysert ved hjelp av EISCAT-radaren.

Itikka - Castor Romklubb fra Tampere Teknologiske Universitet i Finnland – Gruppen vil teste et instrument for måling av inertia (en masses treghet). De vil analysere hvordan instrumentet klarer seg under høy akselerasjon, høy fart og i et miljø med mye vibrasjoner. Gruppen vil undersøke om det finnes uventete kilder til feil.

Vibration effects on biphasic fluids (VIB-BIP) - Universitat Politecnica de Catalunya, Spania – Gruppen skal studere atferden til bifasiske væsker (en væske som inneholder bobler av gass) i et miljø med mikrogravitasjon og undersøke hva som skjer når vibrasjoner legges til systemet.

BEXUS

Eksperimentene som er valgt ut for å fly med BEXUS-ballongen er:

TimePix@SpaceLuleås Tekniske Universitet i Sverige, og Charles Universitet i Praha, Ungarn og det Tsjekkiske Tekniske Universitet i den Tsjekkiske Republikk – Deteksjon av partikler i stratosfæren ved bruk av en hybrid bildepikseldetektor (hybride imaging pixel detector) utviklet ved CERN.

Stratospheric Census - En internasjonal gruppe av studenter fra Erasmus Mundus Space Masters-studie ved Luleå Tekniske Universitet i Sverige – Gruppen vil bruke en ny type nanofiltre kombinert med en kraftig luftstrøm fra en energieffektiv luftpumpe til å samle støvpartikler fra atmosfæren. Partiklene vil så bli analysert ved hjelp av avanserte teknikker som brukes for å undersøke materiale fra rommet.

Stratosphere and Magnetic Field Polar Explorer (AURORA-SMF Polar Explorer) - La Sapienza Universitet i Roma i Italia – Gruppen vil undersøke nordlyset ved å kartlegge egenskapene til miljøet i stratosfæren.

Low Cost Inertial Navigation System (Low.Co.I.N.S.) - La Sapienza Universitet i Roma i Italia – Gruppen har utviklet og bygget et instrument for måling av inertia ved hjelp av lavkostnadssensorer og deler. Oppskytningen skal brukes til å teste instrumentet.

Icarus - Warsawa Tekniske Universitet i Polen – Gruppen skal studere løfting av masse ved å slippe et glidefartøy fra ballongen og fjernstyre det ned til en bestemt landingssone.

Skytes opp fra Kiruna i Sverige

BEXUS-ballong

Tre av studentgruppene får sjansen til å skyte opp forsøkene sine med REXUS 5 og 6-rakettene. Disse skal skytes opp fra Kiruna i Sverige i mars 2009.

Eksperimentene til de fem øvrige lagene vil skytes opp med stratosfæreballongene BEXUS 6 og 7 fra Kiruna i september 2008.

Hver oppskytning vil ha med seg nyttelast som kun består av studenteksperimenter.

Halve nyttelasten er kun åpen for tyske studenter gjennom forskningsutlysningen til DLR. Den andre halvdelen skal brukes av studenter fra ESAs medlems- og samarbeidsland gjennom et samarbeid med den svenske romorganisasjonen Swedish National Space Board, SNSB.

Trening ved Esrange

Designet på forsøkene blir gått gjennom en siste gang under treningsuken ved Esrange i Kiruna i Sverige 21.-25. april 2008. Deretter vil studentene bygge eksperimentene sine i løpet av sommeren (BEXUS-eksperimentene) og frem til slutten av 2008 (REXUS-forsøkene).

Studentlagene er selv ansvarlige for å finansiere utviklingen av forsøkene sine og for transporten til Esrange. Dette kan gjøres gjennom samarbeid med studentenes universiteter eller andre sponsorer.

ESA vil gi økonomisk støtte til opp til fire medlemmer av hvert lag slik at de kan reise til treningsuken ved Esrange og oppskytningen. Støtten dekker reise med studentrabatt, overnatting og andre utgifter i forbindelse med reisen.

Internasjonalt samarbeid

Alle kostnader med raketter, ballonger og oppskytninger blir dekket av den bilaterale samarbeidsavtalen mellom romorganisasjonene SNSB og DRL i REXUS- og BEXUS-programmet.

Eksperter ved Esrange vil bidra med teknisk støtte under integrasjons- og testfasen, samt prosessen frem til og under oppskytningen.

EuroLaunch, et samarbeidsprosjekt mellom svenske Esrange og DRLs mobile rakettbase (Mobile Rocket Base, MORABA), er ansvarlig for integrasjons- og testfasen, samt styring av progresjon og oppskytning av både REXUS-rakettene og BEXUS-ballongene.

Neste sjanse

Den neste sjansen til å sende inn forslag til eksperimenter med REXUS/BEXUS vil bli utlyst i september 2008. Disse oppskytningene vil finne sted i 2009 og 2010.

Copyright 2000 - 2018 © European Space Agency. All rights reserved.