Den europeiske romorganisasjonen og Google Earth presenterer planeten vår

ESA images in Google Earth
16 november 2006

Kunne du tenke deg å se hvordan vulkanutbrudd, sandstormer og isbreer i endring ser ut fra rommet? Den europeiske romorganisasjonen (ESA) har har laget en spesiell type innhold som vil være tilgjengelig via Google Earth, slik at brukerne kan se over 130 nye ESA-satellittbilder av blant annet naturfenomener.

De nye bildene er lett tilgjengelige ved å velge 'Featured Content’ i sidemenyen i Google Earth, og deretter ESA-ikonet.

Du kan ta en tur rundt jordkloden, utforske detaljerte bilder av fantastiske landemerker og finne ut mer om miljøendringer. Nyttig informasjon, fakta og figurer, vitenskapelige forklaringer og teorier vil bli vist under bildene.

Direktør John Hanke i Google Earth sier: «Vi synes det er spennende at Den europeiske romorganisasjonen bruker Google Earth for å formidle så fascinerende informasjon om planeten vår ved hjelp av disse fantastiske bildene. Dette er et nytt viktig skritt i arbeidet med å skape bevissthet om miljøet hos mennesker over hele verden.»

Dr. Volker Liebig, direktør for ESAs jordobservasjonsprogram, sier: «Å integrere ESA-bilder i Google Earth er en glimrende mulighet til å skape interesse for romteknologi, spesielt i forhold til jordobservasjon og miljøspørsmål. Bildene er spesielt utvalgt for å gi brukerne av Google Earth muligheten til å utforske planeten fra fugleperspektiv, et perspektiv som er annerledes, og som viser både hvilken storslått planet vi lever på og hvor sårbar den kan være.»

Bildene i samlingen er tatt fra ESAs Envisat – den største miljøovervåkingssatellitten som er bygget – og fra ERS- og Proba-satellittene. ESAs Envisat, som ble skutt opp i 2002, samler inn data ved hjelp av tre avbildningssensorer: ASAR (Advanced Synthetic Aperture Radar), MERIS (Medium Resolution Imaging Spectrometer) og AATSSR (Advanced Along-Track Scanning Radiometer).

ASAR-instrumentet bruker en radar for å kartlegge land, lage profiler av bølger og is, overvåke landutnyttelse og vegetasjonstyper og for å måle enkelte av jordoverflatens egenskaper. MERIS tar bilder av planetens overflate og skydekket i sollys, og samler informasjon om synlig lys og deler av det infrarøde spekteret. AATSR-sensoren skanner jord- og havoverflater for å måle havtemperaturen, oppdage varme punkter som skyldes skogbranner og kartlegge vegetasjonen i forskjellige områder.

Data fra disse sensorene spiller en viktig rolle fordi de hjelper forskere, myndigheter og andre med å forstå årsakene til og konsekvensene av globale miljøendringer – som å oppdage El Nino-hendelser, løse gåtene rundt global oppvarming, overvåke global avskoging og forurensning og med å formidle viktig kunnskap om det stigende havnivået.

‘Featured Content’ på Google Earth ble lansert i september, slik at for eksempel innholdsleverandører som ESA kan presentere berømte landemerker og vitenskapelig informasjon. Andre innholdsleverandører til ‘Featured Content’ er:

  • United Nations Environmental Program – Seksjonen til FNs miljøprogram i Google Earth viser tidsstemplede bilder av 100 områder over hele verden som er utsatt for ekstreme negative miljøpåvirkninger. Fra avskogingen av Amazonas til skogbranner som herjer Afrika sør for Sahara og uttørkingen av Aral-sjøen i Sentral-Asia, er disse før-og-etter- bildene en elektronisk ressurs som viser 30 års utvikling, en unik ressurs for kunnskap om miljøkatastrofer i hele verden.
  • Discovery Networks World Tour – I Discovery-seksjonen har reise-entusiaster og skrivebordsturister muligheten til virtuelle besøk til store attraksjoner, byer, og naturperler via Google Earth. Her finner du filmklipp fra Discovery, som viser historien til og informasjon om landemerker, nasjonalparker, amerikanske og europeiske byer og steder i Afrika. Disse multimedievignettene presenterer blant annet skattene i Tun-An-Kamons grav i Kongenes dal og den hellige Itsukushima-portalen i Japan.

  • Jane Goodall Institute – Fra Jane Goodall-instituttets seksjon kan brukerne besøke Fifi og andre sjimpanser i Gombe-reservatet, og følge de daglige aktivitetene i instituttets «geo-blog» via Google Earth. Geo-bloggen oppdateres daglig med informasjon om arbeidet ved Jane Goodall-instituttet, og viser instituttets forskning på sjimpanser og virkningene av avskogingen i Afrika.
Copyright 2000 - 2018 © European Space Agency. All rights reserved.