Den hittil største avstanden mellom Cluster-satellittene på femårsdagen

14 juli 2005

De fire satellittene i ESAs Cluster-flåte befinner seg nå lenger fra hverandre enn noen gang tidligere på oppdraget med å studere Jordens magnetosfære i tre dimensjoner.

Denne operasjonen, som markerer Clusters femårsjubileum i rommet, gjør Cluster til det første «multi-målestokk»-prosjektet i historien. Under en av de mest kompliserte manøvrene som er foretatt av noe ESA-romfartøy, ble tre av satellittene styrt til posisjoner som ligger 10 000 kilometer fra hverandre, mens den fjerde satellitten befinner seg 1000 kilometer fra den tredje.

Denne nye formasjonen for Cluster-flåten er oppnådd i løpet av to måneder. Teknikerne ved ESAs europeiske operasjonssenter (ESOC) i Darmstadt i Tyskland plasserte satellittene i sine nye posisjoner under en operasjon som varte fra 26. mai til 14. juli.

Avstanden mellom Cluster-satellittene er til sammen endret fem ganger i størrelsesorden mellom 100 og 5000 kilometer. Ved å variere utstrekningen – men ikke formen – på Cluster-konstellasjonen, har satellittene vært i stand til å undersøke Jordens magnetosfære i ulike målestokker.

Takket være den nye «asymmetriske» formasjonen kan Cluster-satellittene nå også måle fenomener i middels og stor målestokk samtidig, noe som gjør Cluster til det første «multi-målestokk»-prosjektet hittil. Dette gjør det mulig å undersøke sammenhengen mellom kinetiske prosesser som foregår i liten skala i plasmaet rundt Jordenog storskala formgivende prosesser i magnetosfæren.

Informasjonen om magnetosfæren (det naturlige magnetfeltet som omgir og beskytter planeten vår) som er samlet inn av Cluster, har allerede økt forståelsen for hvordan solvinden påvirker miljøet rundt Jorden. Dette er også viktig for vårt daglige liv, fordi sterk solaktivitet kan forstyrre kommunikasjons- og kraftforsyningssystemer på Jorden.

For mer informasjon:

Hermann Opgenoorth
ESA, Cluster Mission Manager
E-post: hermann.opgenoorth @ esa.int

Philippe Escoubet
ESA, Cluster Project Scientist
E-post: philippe.escoubet @ esa.int

Copyright 2000 - 2018 © European Space Agency. All rights reserved.